Промени в закона пращат временни синдици в КТБ

Без нито един глас “против” депутатите приеха на второ четене промени в Закона за банковата несъстоятелност, в резултат от които става възможно изпращането на временни синдици в Корпоративна търговска банка (КТБ) преди да е приключило на всички инстанции съдебното производство по обявяването на трезора в несъстоятелност. Синдиците ще бъдат назначавани от съда по предложение на Фонда за гарантиране на влоговете, който е най-големият кредитор в банката, след като получи държавен заем, за да изплати на вложителите гарантираните от закона депозити до 100 000 евро.

Извънредните законодателни промени бяха инициирани от управляващите, вкл. от премиера Борисов, който преди време заяви пред депутатите, че имуществото на КТБ се разграбва, докато се бави решението на съда по обявяването на производството по несъстоятелност. Както вече съобщихме, очаква се делото да се гледа от петчленен състав на ВКС в средата на април.

Днес парламентът реши, че ако се докаже виновно поведение и на трети лица, но парите от КТБ не бъдат намерени, те да отговарят с личното си имущество. Освен това с новоприетите текстове в Закона за банковата несъстоятелност се дава право на временните синдици да атакуват сделки, направени от квесторите в Корпоративна търговска банка.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.