Прокуратурата във Велико Търново разпореди премахване на “легнали полицаи”

След самосезиране Апелативна прокуратура – Велико Търново, извърши проверка във връзка с осъществяването на контрола на изградените изкуствени неравности на пътното платно, известни с името “легнали полицаи”. Прокуратурата констатира занижен контрол и бездействие, по отношение на вмененото задължение, от страна на службите за контрол и администрацията, управляваща пътя и изиска предприемане на незабавни мерки.

Много от изградените преди 2012 г. „легнали полицаи“ не отговорят на изискванията като параметри, форма и вид строителни материали и бяха повод да бъде определен срок от една година за премахването им и срок от три години за привеждане в съответствие с изискванията на Наредбата. Този срок изтече на 24.07.2015 г.

При проверката прокуратурата е установила, че е проявено масово бездействие по отношение на премахването или привеждането в изрядност на съществуващите „легнали полицаи“, намиращи се на територията на общините в петте области на Апелативния район – Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе. Съоръженията, които не отговарят на изискванията не са били отстранени или не са приведени според приетите норми в определения срок.

Въпреки вмененото нормативно изискване, има общини, които и към момента отказват изпълнение на нормите, с оправдание за липса на предвиден бюджет или нецелесъобразност на премахването на съоръженията, тъй като се намират в близост до детски градини и училища.

Прокуратурата е изпратила до общините писма с констатираните нередности , като е разпоредила незабавно изпълнение – премахване или привеждане според изискванията на Наредбата на изкуствените неравности на пътното платно, както и осъществяване на задължителен периодичен контрол. В случаите, в които е наложително премахването на изкуствените неравности, неотговарящи на изискванията, които се намират в близост до детски градини и училища, прокурорите са изискали от собствениците на пътя и органите на МВР незабавни мерки по охрана и обезопасяване на тези участъци. При неизпълнение прокуратурата ще оспори пред Административен съд бездействието им. Общините са заплашени и от опасността да бъдат съдени при възникнали ПТП и повреди на автомобили.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.