Прокуратурата установи незаконни адресни регистрации в 5 области

Главният прокурор Сотир Цацаров: Оправдателните присъди станаха прекалено много

На 13 май 2015г. Върховна административна прокуратура възложи проверка по реда на надзора за законност за спазване на Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ на територията на цялата страна. В хода на проверките са констатирани множество допуснати нарушения при извършване на регистрации по настоящ адрес в областите Видин, Монтана, Бургас, Шумен и Кюстендил, съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата. Основните нарушения са по отношение на броя на лицата, които могат да бъдат регистрирани на един и същ адрес със съгласието на собственика и документите, които следва да се представят при регистрацията. Съгласно чл. 99 а от ЗГР броят на лицата, които могат да се регистрират по настоящ адрес на адреса на едно жилище със съгласието на собственик на жилището, не може да надвишава повече от три пъти броя на лицата, които обичайно могат да обитават съответното жилище.
Проверката на Окръжна прокуратура Видин е установила фрапиращи нарушения на Закона за гражданската регистрация.
На един адрес в село Киреево са регистрирани 45 лица, а на друг адрес в същото село са регистрирани – 21 лица. По предложение на Районна прокуратура- Видин кметът на община Макреш е издал 66 заповеди за заличаване на незаконни адресни регистрации в с. Киреево. На кметския наместник на с.Киреево са съставени 2 бр. акта за установяване на административно нарушение по Закона за гражданската регистрация.
В с. Бело Поле е установено, че са извършени регистрации по настоящ адрес на 33 лица, без знанието собствениците на имотите и без последните да са подписали съответните декларации. Има установени и случаи за общо 18 лица, за които собствениците на имотите са подписали декларации, но не познават лицата и регистрираните не живеят на адресите. Установен е случай на извършени адресни регистрации на пет лица в жилище, което към момента е разрушено и абсолютно необитаемо.
Установени са случаи, при които на един адрес в гр. Грамада са регистрирани 10 лица в къща, от която са налице само основите, а жилищна постройка липсва; на друг адрес, в полуразрушена къща, от която са налични само покрив и стълби, са регистрирани 8 лица; в къща, състояща се от две стаи с обща площ 50 кв.м. са регистрирани 22 лица ; на два адреса с площ от по 60 кв.м. и 70 кв.м. са регистрирани по 19 лица. В адрес в с. Тошевци са установени незаконни регистрирани на 25 лица на едни адрес, на друг адрес са извършени незаконни регистрации на 23 лица. Районна прокуратура – гр. Кула е направила предложение до Кмета на Община – гр.Грамада за заличаване на незаконните адресни регистрации и за закриване на адрес, тъй като в имота няма сграда. По предложение на прокуратурата са издадени заповеди за заличаване на незаконни регистрации на 206 лица, а за установените нарушения са съставени 10 акта за установяване на административни нарушения на виновните длъжностни лица.
Проверката на Окръжна прокуратура-Монтана също е установила допуснати нарушения по Закона за гражданската регистрация.
В много голям брой от случаите лицата, регистрирани по настоящ адрес, не живеят на тези адреси. На адрес в гр. Вършец е извършена регистрация по настоящ адрес на 10 лица в жилище, което няма прозорци и се руши. На адрес в с.Черкарски, в негоден за живеене имот, са регистрирани 8 лица. На адрес в с. Сумер, в необитаема и негодна за живеене къща са регистрирани 4 лица; 12 лица са регистрирани в къща от 80 кв.м. , а в друга къща с площ от 50 кв.м. са регистрирани 7 лица .
Изготвени са предложения прокуратурата за заличаване на 37 незаконни регистрации. Съставени са 2 акта за установяване на административни нарушения. Три проверки са започнали с оглед данни за извършени документи престъпления.
Проверката на Окръжна прокуратура-Бургас е установила нарушения в Община Средец. Извършени са регистрирани по настоящ адрес на 166 лица, без да са приложени изискуемите документи. В с.Дюлево има извършени регистрации на 47 лица, а при проверката е установено, че в действителност на адресите живеят само 4 лица.
Прокуратурата е изготвила 2 предложения до кметове на населени места за създаване на организация по прилагане на закона за гражданската регистрация, както и за заличаване на незаконни регистрации. Отправено е предложение и до Началника на РУП Средец за ангажиране на административно- наказателната отговорност на виновните длъжностни лица.
В района на Окръжна прокуратура-Шумен са установени нарушения, като на адрес в с. Средня са регистрирани 5 лица, без знанието на обитателите на жилището, установени са и извършени регистрации в необитаеми жилища. Установено е при проверките, че регистрираните лица в действителност не живеят на адресите, поради което е прокуратурата е отправила предложение до кмета на населеното място да бъдат заличени незаконните адресни регистрации по настоящ адрес. Поради установени нарушения по Закона за гражданската регистрация Окръжна прокуратура-Кюстендил също е изготвила 4 предложения до началниците на РУП Дупница, Рила, Бобов дол и Кюстендил за осъществяване на системен контрол върху органите по чл. 92 ал.1 от ЗГР.
Проверките продължават.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.