Прокуратурата разпореди проверка на плажните ивици

Пореден конкурс за туристическо лого на България

Върховна административна прокуратура (ВАП) разпореди проверка на плажните ивици и на действията на концесионерите, заради многото материали в медиите за нарушения при използването на плажната ивица на Черноморското крайбрежие, разкриващи случаи, в които концесионери заемат цялата площ на морските плажове и така те се превръщат изцяло в платени; събират се такси и за зоните от плажа, които са предназначени за свободно /безплатно/ ползване, като на тях без основание се разполагат различни съоръжения.

Законът за устройството на Черноморското крайбрежие предвижда изрично, че не по – малко от 50 на сто от площта на всеки плаж трябва да бъде предназначена за свободно ползване. Проверката на ВАП има за цел осигуряване именно на това право на гражданите, при почивката им на българското Черноморие през летния сезон.

ВАП възложи на Министъра на регионалното развитие и благоустройството извършването на проверка, тъй като МРРБ е компетентният държавен орган, оторизиран да осъществява контрол и мониторинг.

Целта на проверката е спазването на разпоредбите на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/ и в хода й следва да се установи спазват ли се изискванията на закона относно размера на площите за свободно разполагане на плажни принадлежности от посетителите на морските плажове /не по-малко от 50 на сто от активната плажна площ/, както и на дължината на бреговата линия пред площите за свободно разполагане на плажни принадлежности. Налице е законово изискване за осигуряване на равностоен достъп до морето на зоните за свободно разполагане със зоните за разполагане на плажни принадлежности от концесионера или наемателя; Спазват ли се техническите параметри на морските плажове в изпълнение на изискванията на ЗУЧК относно размера на площите на преместваемите обекти и съоръжения.

Указано е при констатиране на нарушения, МРРБ да предприеме действия за реализиране на административнонаказателната отговорност на нарушителите.

В срок до 20 юли 2015 г. МРРБ следва да предостави на прокуратурата обобщен доклад с констатациите от проверката.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.