Прокуратурата поиска санкции за концесионери на плажове

Прокуратурата проверява оръжейна фирма "Аркус"

По реда на надзора за законност Върховната административна прокуратура възложи на Министерството на регионалното развитие (МРРБ) проверка по спазване на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие при поддържане и управление на морските плажове от страна на концесионерите и наемателите. Проверката е извършена от МРРБ и констатациите са следните:

Възпрепятстван е свободният достъп на гражданите до плажовете на българското Черноморие;

Общата площ на преместваемите обекти и съоръжения, вкл. на търговските площи, надвишава площта, посочена в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие

Платените плажни зони надвишават като площ безплатната площ за разполагане на плажни принадлежности, което е в нарушение на утвърдените от министъра на регионалното развитие схеми;

Негативни са констатациите и по отношение на дейностите, свързани със здравно и медицинско обслужване на гражданите, с обезопасяване на прилежащата акватория и със санитарно-хигиенната поддръжка и водноспасителната дейност.

До момента е констатирано, че МРРБ изпълнява ефективно задълженията си във връзка с организиране на процедури по осъществяване на контрол и мониторинги по спазване на законността по управление и поддържане на морските плажове. Въпреки това обаче, задълженията на МРРБ включват и търсене на административно-наказателна отговорност и издаване на наказателни постановления в случаите, в които ЗУЧК е предвидил това. В тази насока по реда на надзора за законност ВАП предлага налагане на санкции. МРРБ следва да уведоми ВАП за наложените административно-назакателни санкции в едномесечен срок.

По отношение на морския плаж „Корал“, ВАП е протестирала 10 строителни разрешения пред РДНСК. До момента съдът е уважил 4 протеста на прокуратурата, очаква се произнасяне и по останалите случаи.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.