Прокуратурата отказа да разследва фирми на Иво Прокопиев

Прокуратурата проверява оръжейна фирма "Аркус"

Прокуратурата отказа да образува разследване на фирми на Иво Прокопиев, става ясно от съобщение на пресцентъра на държавното обвинение.

В Софийска градска прокуратура /СГП/ е постъпил сигнал от Комисията за финансов надзор, адресиран до главния прокурор. В сигнала се съобщава за поредица от сделки, извършени с посредничеството на Инвестиционен посредник „Булброкърс“ЕАД, сключени между следните дружества: „Ото“ ЕООД, „Алфа Финанс Холдинг“АД и „Алфа Венчърс“ ЕООД. Предмет на сделките са облигации, емитирани от „Алфа Енерджи“ ЕАД и „Алфа Финанс Холдинг“АД. Сигналът и приложенията към него са изпратени за преценка за наличието на достатъчно данни за извършено престъпление по чл. 253 ал.1 от НК/ пране на пари/.

Извършената от Софийска градска прокуратура проверка не е установила данни за извършено престъпление от общ характер, включително и пране на пари.

В хода на проверката не са установени данни за това, че имуществата са били предмет на предходно /предикатно/ престъпление или на общественоопасно деяние. Не е установено процесните облигации, предмет на сделките, да са били предмет на престъпление. Липсват данни и за това представляващите горепосочените дружества и инвестиционният посредник да са знаели или предполагали за това.

Предвид липсата на данни за извършено престъпление, с постановление от 05.05.2015г., СГП е отказала да образува досъдебно производство.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.