Прокуратурата: Няма данни за СРС спрямо протестиращи

Главният прокурор Сотир Цацаров: Оправдателните присъди станаха прекалено много

Няма никакви данни СРС да са прилагани по отношение на лица, още повече спрямо участвали в протести. Това се казва в съобщение, изпратено от пресцентъра на Прокуратурата на Република България по повод на множество запитвания от представители на медиите. От там уточняват, че през 2014 г., по утвърден план, са извършвани проверки за спазване на разпоредбите на ЗСРС в органи от чл. 13, ал. 1 от закона (тези, които имат право да искат използване на специални разузнавателни средства). Такива проверки са осъществени в служба „Военна информация“, а след това и в служба „Военна полиция“. Всяка от проверките завършва с доклад на проверяващия екип прокурори, с отразени в него констатации и препоръки. Докладите относно посочените две служби са изпратени на министъра на отбраната и на ръководителите им.

На 13.11.2014 г., в рамките на същата проверка, главният прокурор е издал разпореждане за извършване на такава проверка в Дирекция „Сигурност“ на Министерството на вътрешните работи. Тя е осъществена от екип от 7 прокурори, като освен посочената дирекция, са обхванати и дирекциите „Информация и архив“ и „Инспекторат“ на МВР (само по отношение на дейността по ЗСРС). Резултатите от проверката са обективирани в доклад, представен на главния прокурор. Той съдържа съответни препоръки и на 26.01.2015 г. пълно копие от него е било изпратено на министъра на вътрешните работи. Докладът съдържа и предложения за изпращането му на Софийска градска прокуратура, с оглед на констатирани данни за престъпления по чл. 284в НК (противозаконно разрешаване или прилагане на СРС), както и по чл. 282 НК, извършени от длъжностни лица. С оглед на това, СГП осъществява определени действия по разследване.

Разследването обхваща и начина на искане, разрешаване и прилагане на СРС по конкретно оперативно дело с условно наименование „Червей“. То касае действия на служители на МВР, осъществяващи нерегламентиран достъп до класифицирана информация. Проверяващият екип е установил, че обект на СРС е била АИС (автоматизираната информационна система), като общият срок на разрешеното СРС е бил 300 дни – над срока по закон (чл. 21 ЗСРС). Няма никакви данни СРС да са прилагани по отношение на лица, още повече спрямо участвали в протести, каквито твърдения се появиха в публичното пространство. Обектът на СРС, разрешаването му (мотиви, срок), начинът на прилагане, както и съответствието им с разпоредбите на ЗСРС подлежат на детайлно изясняване, с оглед преценка за евентуални престъпления.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.