Прокуратурата настоява СГС да откаже регистрация на Националистическа партия на България

Главният прокурор Сотир Цацаров: Оправдателните присъди станаха прекалено много

Софийският градски съд (СГС) трябва да откаже регистрацията и вписването на Националистическата партия на България (НПБ), тъй като нейната идеология и дейност е в явно противоречие и несъвместимост с духа и нормите на Конституцията и Закона за политическите партии (ЗПП), севропейските правни стандарти и релевантната съдебна практика на ЕСПЧ. Това е категоричното становище на Софийската градска прокуратура, изпратено до СГС по повод заявлението за регистрация, постъпило от НПБ в Търговското отделение на СГС, съобщи „Правен свят”. Съгласно чл. 16 от ЗПП прокуратурата задължително участва в производството по регистрация на партии.
В становището на СГП се посочва, че идеологията и дейността на НПБ противоречат на нормите и духа на Конституцията и ЗПП и конкретно на забраната за образуване на партии на етническа, расова или верска основа по чл. 11, ал. 4 от Конституцията, на забраната за партии, чиято дейност е насочена към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда и др. по чл. 44, ал. 3 от конституцията, както и на условието на чл. 2, ал. 3 от ЗПП, че партиите използват демократични средства и методи за постигане на политическите си цели.
Според прокуратурата, съществуват множество доказателства за противоконституционност на НПП, проявена не само в изявления и действия на членове на партията, но и в писмените документи, приложени по делото, за статута, организацията, програмата и целите и др.
Всички доказателства сочат на открито и явно пропагандиране на омраза, вражда и нетърпимост на религиозна, национална и етническа основа в хода на дейността на НПБ, “като въпросната “идеология на омразата” е закрепена и като писмена норма в Програмата на НПБ, чието спазване е прогласено от Устава на партията като условие за членство”, пише още в становището на прокуратурата.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.