Проф. Петър Иванов: България преживява демографска катастрофа

През 2012 година у нас са се родили 63 891 бебета, докато през 1982 година родените са били над 124 хиляди. В европейски мащаб страната ни се нарежда на пето място сред най-бързо застаряващите нации. Младото население е само 13 на сто, докато хората над трудоспособна възраст са почти 19 %. Причините са известни – ниска раждаемост, миграция, висока смъртност.

България преживява демографска катастрофа и сме на първо място в света по намаляване на населението, твърди психологът и университетски преподавател проф. Петър Иванов, който е зам.-председател на Центъра за демографско развитие (гражданска организация, базирана в град Русе).

В сайта на ЦРУ, който всеки може да погледне, в данни от месец юли 2013 г. пише, че населението на България е близо 6 млн. 982 хиляди души – каза проф. Иванов пред БНР. – Смаляваме се с малко над осем на хиляда всяка година. Това прави 56 хиляди души годишно. В същия сайт раждаемостта у нас е определена с 9,7 промила (9,7 на хиляда души). С такава раждаемост през 2013 г. ние се намираме на 206 място в света, до Макао, сред 230 държави в света. А по смъртност сме на осмо място в света – между Афганистан и Сомалия. Но в тези държави раждаемостта е 47 на хиляда, а не както у нас – девет промила. Затова намаляване на населението при тях няма, но при нас има. И комбинацията от раждаемостта, по която ние сме на едно от последните места в света, заедно с високата смъртност, ни прави абсолютен световен шампион по намаляване на населението.

Влошаващата се демографска картина вече има неблагоприятно отражение в редица области, каза проф. Русев. Ученият посочи, че пазарът на труда, здравеопазването, социалните системи вече усещат, а ще усещат и все по-силно, последствията от негативните демографски процеси, при които все по-малко работещи издържат все повече пенсионери. Според проф. Русев, въпреки наличието на Национална стратегия за демографско развитие до 2030 година, работещите реални политики са още далече от достигане на целите й.

България се нуждае от дългосрочна политика в тази област, т.е. създаване на подходящи условия за раждане, отглеждане и възпитание на децата в семейството, което значи и материална обезпеченост и социална реализация на семейната двойка, изтъква проф. Русев.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.