Проф. Филчев: Върви се към погрешна реформа в съдебната система

“Конституционната реформа на съдебната система трябва да бъде много по-мащабна от обявената от правителството. За да е успешна реформата, трябва предварително да определим, каква е целта, какво не функционира и какво искаме да променим в съдебната система. Без това не може да се върви напред, а само ще преливаме от пусто в празно”. Това заявява бившият главен прокурор и настоящ университетски преподавател проф. Никола Филчев в обширен анализ за БГНЕС.

Проф. Филчев изтъква, че ефективността на съдебната система зависи от три фактора: Първо, справедливост, което означава наказанието да съответства на престъплението. Второ – бързина на наказването, защото колкото по-отдалечено е наказанието от престъплението, толкова по-малко е неговото поправително и превантивно въздействие. И трето – неотвратимост на наказанието, което означава след всяко престъпление неизбежно да следва наказание. Според проф. Филчев основното средство за постигането на тези три цели е засилването на инстанционният контрол, т.е. контролът на по-горните съдебни инстанции върху по-долните, тъй като анализът на съдебната практика показва, че твърде много присъди се отменят или изменят от по-горната инстанция поради нарушения на процесуалния или материалния закон.

“Днес съществува изключително развита система от многобройни контролни органи в съдебната система – инспекторат на ВСС със сътрудници, Министерство на правосъдието с безброй инспектори и сътрудници, Висш съдебен съвет със сътрудници. Всички тези контрольори получават твърде високи заплати. А резултат от тяхната контролна дейност не се вижда. По-точно – те не работят, не извършват контролна дейност”, коментира Никола Филчев. По думите на бившия главен прокурор, ниждат се само някакви началници, които като замаяни обикалят телевизиите и облъчват обеднелия, болен и смачкан народ с лозунги, как щели да направят съдебна реформа…

Според проф.Филчев, контролът на Върховния административен съд върху кадровите решения на ВСС е противоконституционен.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.