Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Стратегия за развитието на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в публичния сектор в Република България за периода 2016-2020 г.

Министерство на финансите

Министерството на финансите публикува за обществено обсъждане проект на Стратегия за развитие на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в публичния сектор за периода 2016 – 2020.

Приоритетите са:

– укрепване на финансовото управление и контрол в публичния сектор и повишаване на ефективността на управлението на публичните средства;

– засилване на ролята на вътрешния одит за осъществяване на добро финансово управление в публичния сектор;

– засилване подкрепата на централните хармонизиращи звена за развитието на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в публичния сектор.

Мнението на професионалната общност е много важно, предвид факта, че се наложи лично министър-председателят да спира скандални обществени поръчки, които очевидно са били одобрени от споменатите звена.

Срокът за представяне на коментари е до 30 август 2016 г.

Припомняме, че министерството на финансите беше класирано на едно от последните места от всички министерства в Годишния доклад за състоянието на обществените консултации в България през 2015 г., изготвен с участието на Сдружение “Журналисти за прозрачно управление”.

Източник: Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Стратегия за развитието на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в публичния сектор в Република България за периода 2016-2020 г.

1 Comment

  1. 1. Защо от 2011 г. досега нямаше такава стратегия?
    2. Защо вместо Стратегия за вътрешния одит се намесва и финансовото управление? Нали това са два отделни закона? Само в ЗВОПС се изисква стратегия. Резултатът е че двете теми са объркани по недопустим начин и нито за финансово управление и контрол, нито за одит е ясно какво ще се прави.

Leave a Reply

Your email address will not be published.