Проблемите с ОП “Околна среда” били заради лошо управление в минало време

Основният проблем при управлението на оперативна програма “Околна среда” е неритмичното и некачественото й управление през годините. Това заяви на пресконференция след редовното заседание на правителството министърът на околната среда Искра Михайлова. Според нея именно лошото управление в минали преиоди е причина да се стигне до проблема с финансовите корекции в такива размери в последната година на програмата. Михайлова посочи, че предложените от управляващия орган на програмата финансови корекции са 38 млн. лева на база изплатените вече, сертифицирани разходи по тези договори. Общо за целия програмен период до завършването на договорите очакваме размерът на корекциите да достигне максимум до 180 млн. лева, каза министър Искра Михайлова.

Както вече съобщихме вчера в 50 общини има опасност от финансова несъстоятелност, както и отказ занапред да се работи по проекти, финансирани по ОП „Околна среда” именно заради наложените със задна дата финансови корекции. По този повод вчера в МОСВ се проведе среща на ръководството на министерството с управата на Националното сдружение на общините в България (НСОРБ).
След нея министър Искра Михайлова коментира, че целта е да се възстановят плащанията, колкото се може по-бързо и да се минимизира ефекта от наложените финансови корекции – нещо, което Михайлова повтори и днес след заседанието на правителството.

Стана ясно, че по искане на ЕК, Управляващият орган (УО) е извършил повторен преглед на всички обществени поръчки, чиято прогнозна стойност попада над праговете на Директива 2004/18/ЕО за обществени поръчки, включително и тези, на които вече са налагани финансови корекции. По думите на Михайлова са проверени 239 договора, които са сключени в периода 2010-2013 г., като най-голям обем договори са сключени през 2013 г., които в момента се изпълняват. Общата стойност на договорите, попаднали в обхвата на проверката е 556 437 382 лева.
Тя изтъкна, че общините, които попадат в групата на тези 149 договора, по които са констатирани нередности от Управляващия орган на програмата са 87, и че те са получили уведомителни писма за нанасяне на корекции. Повече от 2/3 от договорите са сключени през 2013 година.Управляващият орган е констатирал пропуски и несъответствие в пет основни направления: незаконосъобразно смесване на критерии, незаконосъобразно намаляване на срока за получаване на офертите, ограничителни изисквания за регистрация в централния професионален регистър, неравно третиране на участници по време на подбора, незаконосъобразно удължаване на срока за получаване на оферти, поради обжалване на удължаването само в Република България, а не в официален вестник.
„Управляващият орган на ОПОС си свърши работата за първи път от много време, проверявайки всички тези договори“, смята министър Михайлова. Тя допълни, че на базата на този доклад и констатациите в него се водят преговорите за финансови корекции и възстановяване на плащанията от ЕК, а срокът за отговор от страна на комисията е 27 май. „Целта е да възстановим плащанията, колкото се може по-бързо и да минимизираме ефекта от наложените финансови корекции“, повтори министърът на околната среда и водите.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.