Природният газ поевтинява с 2,32% от 1 януари

На закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) реши от 1 януари 2016 година природният газ да поевтинее с 2,32%. Към определената цена за I-во тримесечие на 2016 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители на природен газ, се добавя цена за пренос на природен газ по газопреносна мрежа ниско налягане в размер на 7.72 лв./1000 nm3 (без акциз и ДДС), утвърдена с Решение № Ц-10 от 25.06.2003 г. на Комисията. По този начин за I-во тримесечие на 2016 г. цената на природния газ за клиентите, присъединени към мрежи ниско налягане, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД, ще бъде 413.28 лв./1000 nm3 или 44.42 лв./MWh (без акциз и ДДС).

Общото намаление на цената на природния газ за цялата 2015 г. е 31,16 на сто, което има важно значение както за българската индустрия, така и за всички останали потребители, коментира председателят на КЕВР Иван Иванов, като подчерта, че това поевтиняване е предпоставка за повишаване на рентабилността и конкурентността на промишленото производство, което използва газ като основен енергоизточник.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.