Приеха оставката на апелативния прокурор на София Ангел Илиев

Висшият съдебен съвет освободи днес апелативния прокурор на София Ангел Илиев, който депозира своята оставка на 12 март. При гласуването 18 от членовете на съвета бяха "за" оставката, а трима се въздържаха.

Срещу Ангел Илиев има дисциплинарно производство заради нарушение на случайния принцип на разпределение на делото САПАРД.

С 21 гласа "за" и един "въздържал се" ВСС назначи съдия Павлина Панова за заместник-председател на Върховния касационен съд и шеф на Наказателното отделение.

На 12 март председателят на ВКС проф. Лазар Груев предложи съдия Панова за свой заместник, на мястото на Гроздан Илиев, който бе избран за конституционен съдия от парламентарната квота.

От 2005 г. насам съдия Панова е кореспондент за България по проект на Европейската комисия, посветен на приложението на европейската заповед за арест, а от 2007 г. е член – национален представител на България в Съвместния общонадзорен орган на Евроджъст – Хага. От началото на 2009 г. тя е съдия ad hoc в Европейския съд за правата на човека.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.