Президентът ще назначи Лена Русенова за член на Управителния съвет на БНБ

Президентът Росен Плевнелиев обявява своята номинация за член на Управителния съвет на Българска народна банка. Държавният глава ще назначи на длъжността доц. д-р Лена Русенова, съобщиха от прессекретариата на „Дондуков” 2.
Мотивите на държавния глава да номиниран доц. д-р Лена Русенова за член на Управителния съвет на БНБ са нейната професионална квалификация и богат управленски опит, придобити на отговорни постове в национални и международни финансови институции в ключови моменти от най-новата история на страната. Нейните професионални качества и опит са гаранция за ценна експертиза, необходима при вземането на решения при транспонирането на най-новите директиви на Европейския съюз в областта на банковия сектор и хармонизирането на политиката на страната с политиката на Съюза относно регулирането на финансовите пазари.
За номинацията на Лена Русенова за член на Управителния съвет на БНБ е уведомен Управителят на БНБ Иван Искров. Шестгодишният мандат на новия член на Управителния съвет на БНБ ще започне на 12 юни 2014 година.
Лена Русенова е магистър по икономика от Московски държавен университет “Ломоносов” в Русия, доктор по икономика с докторска дисертация върху монетаристката концепция за инфлацията и антиинфлационната политика. Специализира в Университета “Джордж Мейсън” в САЩ със стипендия „Фулбрайт“. Има специализации в Stanford University, Wharton Business School, University of Pennsylvania, Английската банка, МВФ и Световната банка по проблемите на паричната политика, финансовото управление на търговските банки, международните инвестиции, реформите във финансовия сектор, новите методи и политики в областта на макроикономическото управление и икономическия растеж и други.
През 1996-1997 г. Лена Русенова е главен икономист и член на Управителния съвет на Българска народна банка. Участва в изработването и провеждането на паричната политика на БНБ, както и в преговорите с МВФ, Световната банка и три български правителства по време на финансовата криза в същия период. Работи върху изготвянето на новия Закон за БНБ (1997 г.) и въвеждането на Паричния съвет в България.
През 1998 г. и 1999 г. отговаря за изследванията и дейността на Мисията на Световна банка в България в областта на макроикономическата и финансова политикa.
От 2000 г. до 2005 г. е главен икономист към Европейския институт в София. От 2006 г. до 2012 г. Русенова е главен икономист и програмен директор в Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.
От 2007 до 2012 г. е член на Икономическия и социален съвет, а от 2008 г. е член на Европейския икономически и социален комитет в Брюксел. Докладчик е на становища върху предложенията на Европейската комисия относно Фондовете за преобразуване на проблемни банки, Европейската рамка за управление на кризи във финансовия сектор, Директивата за възстановяване и преструктуриране на банки.
До декември 2013 г. е председател на Управителния съвет на Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” в София. Председател е на Настоятелството на Института за икономическа политика.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.