Президентът финансира мечтите на 14 младежи

В изпълнение на инициативата на президента Росен Плевнелиев “Подкрепи една мечта“ са одобрени за еднократна финансова помощ 14 младежи, напуснали през 2012 г. социални домове и приети за студенти първи курс през 2012 г.  Младежите ще продължат образованието си в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Университета за национално и световно стопанство – София, Медицински университет – София, Национална спортна академия „Васил Левски“ – София, Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Технически университет – София, Филиал Пловдив, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Медицински университет – Пловдив, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

Администрацията на президента Плевнелиев  разширява обхвата на младежите, които могат да кандидатстват за еднократна финансова помощ, като право придобиват и младежите:
– завършили средни специални училища за деца с увреден слух и средни общообразователни училища за деца с нарушено зрение, приети за студенти първи курс през 2012 г.
– напуснали специализирана институция за деца, център за настаняване от семеен тип или защитено жилище през предходна на 2012 г., и приети за студенти първи курс през 2012 г.

Срокът за подаване на необходимите документи е 16 ноември 2012 година.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.