През есенната си сесия парламентът е приел 55 закона

През четвъртата си сесия – от 1 септември до 17 декември 2015 г. – 43-ото Народно събрание е приело 55 закона, 51 решения и една декларация. През сесията парламентът е имал 46 пленарни заседания, като пет от тях са били извънредни, става ясно от справка, подготвена от пресцентъра на парламента.

За периода са внесени 74 законопроекта, като 37 от тях са на народни представители. Постъпили са 45 проекта за решения, от тях 38 са от депутати.

През четвъртата сесия на 43-ото Народно събрание са приети 9 изцяло нови закона. Сред тях са Закон за предучилищното и училищното образование, Закон за Държавна агенция „Разузнаване”, Закон за военното разузнаване, Закон за счетоводството, Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, Кодекс за застраховането, както и законите за държавния бюджет и за бюджетите на НЗОК и ДОО за 2016 г.

Народното събрание прие през изминалата сесия промени в Конституцията на Република България, в Наказателния кодекс, в Закона за специалните разузнавателни средства, в Закона за лечебните заведения, в Закона за обществените поръчки, в Закона за убежището и бежанците и т.н. Парламентът гласува и Декларация във връзка с отправената покана към Черна гора за членство в НАТО.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.