През 2014 г. 153 граждани са обезщетени за бавно правосъдие с 413 000 лева

Обвиненият в изнасилване екскмет призна, че е правил секс с ученичката

И през 2014 г. продължава негативната тенденция прокуратурата и съдът да мотаят неоправдано дела години наред. Най-фрапантно е бавенето на две дела – наказателно и гражданско, в продължение на 21 години, установи Инспекторатът към Висшия съдебен съвет, който вчера публикува доклада си, пише в днешния си брой вестник “Сега”.

През 2014 г. са били подадени 581 заявления за бавно правосъдие. От тях 365 са приети за основателни – 251 са по граждански дела, а 114 – по наказателни. По 153 от тях на потърпевшите граждани е предложено споразумение. Изплатени са 413 300 лв. обезщетения.

Съдилищата не решават делата с необходимата бързина, бездейства се през дълги интервали от време, прокуратурата не изпълнява дадените от съда указания, гласят заключенията на инспекторите.

Най-голямо е бавенето в София, но там са и най-натоварени. Цели 21 години например е разследвано блудство и изнасилване на непълнолетна.

Софийската районна прокуратура го е спряла за 16 години заради отсъствието на свидетел, който през това време ту влизал, ту излизал от страната, тоест можел е да бъде установен всеки път, когато е минавал границата. Дело за делба е пътувало по инстанциите 21 години и 7 месеца. Друг наказателен процес – за грабеж, е продължил 15 г. и 9 месеца, тъй като следовател от Пловдив бездействал 6 години и 2 месеца по него. Когато делото стигнало до съд, 41 пъти било отложено.

Основните пропуски в дейността на съда, прокуратурата и следствието се дължат на лоша подготовка по конкретните дела, което означава, че се правораздава, без да се четат материалите.

Инспекторатът е получил 1854 оплаквания за различни нарушения от съдебните органи. Без разглеждане са оставени 426 от тях. Отправени са 212 препоръки до административни ръководители.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.