Предстоят поредни смени в ръководството на Сметната палата

Парламентът трябва да избере председател, заместник-председатели и членове на Сметната палата в срок до един месец от влизането в сила на Закона за Сметната палата. Това предвиждат текстове от приетия днес от парламента на второ четене Закон за Сметната палата. В тях се посочва, че сегашното ръководство на одитния орган ще изпълнява задълженията си до избирането на нов председател. До три месеца от избора на председател, заместник-председатели и членове Сметната палата трябва да приеме правилника за устройството и организацията на дейността си. До месец след това трябва да бъде обявен конкурс за назначаване на директорите на дирекции в Сметната палата.

Занапред Сметната палата ще има правото да прави предложения до Народното събрание и до неговите комисии за разглеждане на одитни доклади с важно значение за подобряване на бюджетната дисциплина и управлението на бюджетните и другите публични средства и дейности.

Преди по-малко от година парламентът за последно ремонтира Закона за Сметната палата, като депутатите постановиха, че Народното събрание избира председателят и членовете на Сметната палата, като всички те са с мандат от 7 години, а ръководителят на институцията не може да бъде преизбиран.

На на 30 април 2014 година Парламентът избра Лидия Петкова Руменова за председател на Сметната палата с гласовете на всички присъстващи в залата 95 народни представители. Кандидатурата на Лидия Руменова бе издигната от Петър Кънев, Румен Гечев, Корнелия Нинова и Жельо Бойчев от левицата и Йордан Цонев от ДПС.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.