Предприемачите не одобряват идеята за увеличаване на осигуровките

83% от членовете на БТПП не одобряват идеята за ръст на осигуровките в следващите 11 години. Само 17% приемат предложението. Масовото несъгласие се основава най-вече на опасението, че ще се увеличат хората, които не се осигуряват на реалните си доходи или работят без трудов договор. Много от анкетираните споделят и опасението, че от ръста на осигуровките ще пострадат коректните работодатели.

Това показват резултатите от анкетно допитване на БТПП във връзка предложенията за пенсионна реформа, които се обсъждат в работна група между представители на държавата, синдикати и работодатели. В проучването, осъществено по електронен път в периода 2 – 6 февруари 2015 г., участват фирми и 1 браншовa организация със заети общо над 5 хил. души.

Едва 16% приемат предложението за определяне на размера на максималния осигурителен доход на нивото на 8-10 минимални заплати през 2016 г. Останалите 84% изразяват несъгласие. Според тях такава мярка би стимулира работещите да се осигуряват на по-нисък доход. Фирмите препоръчват максималният доход да зависи от друг критерий, по-пряко свързан с осигуряването като например средния осигурителен доход. Повече от една трета (35%) са на мнение, че всеки работещ трябва да се осигурява на реалната си заплата, без максимален праг.

Одобрение от 27% получава в анкетата предложението за изравняване на възрастта за пенсиониране на мъжете и жените до 65 години до 2037 г. Около 14% от анкетираните считат, че е необходимо да стане в по-кратък срок – до 2027 г. По-голямата част (59%) са резервирани по отношение на изравняването на възрастта.

Около 68% не приемат предложението за хората родени след 31.12.1959 г. да избират личните им вноски за пенсия да отиват в Сребърния фонд или в частните пенсионни фондове. Анкетираните възразяват поради това, че Сребърният фонд не е капиталов стълб, има съвсем различни функции, а и липсва информация какво ще последва от това.

Позицията на около 78% от анкетираните е, че промени, които ограничават развитието на капиталовия стълб са стъпка назад в пенсионната реформа. Почти единодушно (90%) смятат, че е необходимо пенсионните фондове да намалят таксите.

Членовете на БТПП обръщат внимание, че пенсионната реформа е пряко свързана с икономиката и заетостта и че ако няма достатъчно работещи хора, дефицитът в бюджета за пенсии ще продължи да расте. Помолени да дадат предложения за пенсионна реформа, предприемачите настояват на първо място за ограничаване на сивата икономика. Анкетираните предлагат да се въведе единен начин за осигуряване върху реалната заплата за всички работещи, независимо дали в частния или държавен сектор. Предприемачите подчертават, че обществено съгласие по размера на вноските ще настъпи едва когато всички започнат да ги плащат. Друга дадена в анкетата препоръка е да отпадне тавана на пенсията.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.