Предлагат Лазар Илиев и Росен Ангелчев за временни синдици на КТБ

Докладът на Alix Partners за КТБ не бил най-секретното нещо на света, ще го публикуват в интернет

“Продължилият няколко месеца спор забавя откриването на производството по несъстоятелност на КТБ АД и неминуемо води до намаляване стойността на активите на банката и съответно до намаляване размера на средствата, които ще се възстановят. Управителният съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), като взе предвид тези обстоятелства и въз основа на приетите от Народното събрание изменения и допълнения в ЗБН – в сила от 24.03.2015 г., след произведен избор в съответствие с вътрешните правила на ФГВБ, предлага на съда за временен синдик на КТБ да бъдат назначени: Лазар Илиев и Росен Ангелчев.
Това се посочва в прессъобщение, публикувано на сайта на Фонда за гарантиране на влоговете в банките.
Предложените лица са включени в списъка, воден от Българската народна банка, отговарят на изискванията на чл. 25 от ЗБН и са изразили писменото си съгласие да изпълняват длъжността временен синдик на КТБ АД. Лазар Илиев притежава многогодишен опит като юрист в банковата сфера. До предлагането му за временен синдик на КТБ АД г-н Илиев работи като главен секретар на Сметната палата, където преди това, между 2011 и 2014 г., е директор на дирекция „Административна дейност“.

Росен Ангелчев притежава богат опит като юрист. До предлагането му за временен синдик на КТБ АД г-н Ангелчев е държавен експерт в дирекция „Енергийна сигурност“ в Министерството на енергетиката, където работи от началото на 2015 г. От 2004 до 2015 г. работи в Министерството на икономиката, където заема различни позиции – началник на отдел „Ликвидация“ (2004-2006 г.), зам.-председател на Борда на директорите на „Вазовските машиностроителни заводи“ ЕАД (2005-2006 г.), главен експерт в отдел „Капиталови пазари и преструктуриране“ към дирекция „Корпоративно управление и преструктуриране“ (2006-2008 г.) и държавен инспектор в дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“ (2008–2015 г.).

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.