Предлагат AlixPartners Services UK да разследва фалита на КТБ

Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) предлага на синдика на КТБ да сключи договор с британската консултантска компания AlixPartners Services UK LLP, притежаваща необходимия международен опит в разследване на банкови фалити.

Съгласно закона, на AlixPartners Services UK ще се възложи да извърши действия по проследяване и да препоръча на синдика на КТБ АД действия за запазване и връщане в имуществото на банката на активи, с които банката се е разпоредила в нарушение на закона, на добрите банкови практики и/или когато даденото значително надвишава полученото, както и в случаите на отпуснати кредити при недостатъчно или липсващо обезпечение или на свързани лица, когато тези сделки или трансакции са довели до влошаване на нейното финансово състояние.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.