Правосъдното министерство започва консултации по законопроект за европейската заповед

Министерството на правосъдието започна обществени консултации по изготвянето на проект на Закон за европейската заповед за разследване, става известно от strategy.bg, където е качен документ, озаглавен “консултационен документ”, съобщи Дневник..

Европейската сила за разследване е инструмент, който влезе в сила в края на май. Тя цели да бъде улеснена работата при разследвания, в които доказателствата се намират в друга държава от Европейския съюз (ЕС). По силата на европейската заповед за разследване властите в една държава могат да поискат от своите колеги от тяхно име да извършват претърсвания и разпити.

 

Очакванията са това да подобри работата по разследвания на общата престъпност и тероризма.

 

 

Публикуваният  документ  съдържа структурата на законопроекта, като все още няма изготвени текстове.

 

Прилагането на заповедта ще бъде по строги крайни срокове за изпълнение – до 30 дни, държавите да решат дали приемат искането. Ако го приемат, в 90-дневен срок исканите действия следва да бъдат извършени. Всяко забавяне ще бъде докладвано на държавата от ЕС, издала заповедта.

 

Властите, получили искане, могат да откажат да изпълнят заповедта само при определени обстоятелства – например, ако искането противоречи на основните принципи на правото на получаващата държава или вреди на интересите ѝ в областта на националната сигурност.

 

Европейската заповед за разследване трябва да бъде издадена или потвърдена от съд, а издаването ѝ може да бъде поискано от заподозрян или обвиняем, или от негов защитник, в съответствие с правото на защита и с националния наказателен закон. Държавите от ЕС трябва да се уверят, че заподозрените или обвиняемите разполагат с правни средства за защита, равностойни на тези, които са на разположение при сходно национално производство, както и че знаят за тези възможности.

 

По силата на новото законодателство страна от ЕС може да предаде на друга държава от Общността временно задържани граждани за събирането на доказателства; може да поиска проверки на банковите сметки и финансовите дейности на заподозрените или обвиняемите; може да извършва разследвания под прикритие и прихващане на съобщения; може да поиска прилагането на мерки за запазване на доказателства.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.