Правителството внесе в НС проекта си за ремонт на бюджета

В деловодството на Народното събрание тази сутрин са внесени законопроектите за актуализация на държавния бюджет за настоящата година както и за бюджета на здравната каса.

Още вчера, в първия ден от живота на 43-тото Народно събрание премиерът на служебното правителство Георги Близнашки коментира пред репортерите, че актуализацията на бюджета е спешна задача и трябва да стане по възможно най-бързия начин. Близнашки смята, че не би трябвало да има проблеми с ремонта на бюджета, тъй като правителството се е консултирало със социалните партньори и е получило съгласието им.

Справката с документите обаче показва, че в началото на октомври правителството гласува проект за актуализацията на републиканския бюджет въпреки категоричното несъгласие на социалните партньори. Те възразяват както срещу исканото увеличение на бюджетния дефицит, което ще надхвърли европейската норма от 3% от БВП, така и срещу самият факт на актуализация, предлагана от служебно, а не от редовно правителство.

При все това служебното правителство одобри собствения си проект за актуализация на републиканския бюджет и на бюджета на НЗОК, а премиерът Близнашки продължава да смята, че приемането на тези два проекта е неоспоримата т. 1 от работата на новия парламент.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.