Правителството възстановява приютите за жертви на трафик на хора

Специализирани информационни кампании и повишаване на кадровия капацитет са сред мерките срещу трудовата експлоатация, записани в Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2015 г., съобщават от правителствената информационна служба. Тя бе приета днес с решение на Министерския съвет. В програмата за тази година са заложени нови дейности в контекста на предотвратяването на трафика на хора с цел трудова експлоатация, както и превенция на рисковете от трафик сред уязвимите групи.
Приоритет за тази година е възстановяването на дейността на приютите за временно настаняване под управлението на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ). Там трябва да бъдат въведени минимални стандарти за тяхната дейност. Планирани са обучения на полицаи, прокурори, съдии, дипломати, изпълняващи консулски функции, и социални работници за установяване на жертвите на трафик. Документът предвижда още създаване на национална гореща телефонна линия за жертви на трафик, развиване на мрежа от доброволци към местните комисии за борба с трафика на хора чрез обучения и провеждане на Академия за доброволци. За първа година в рамките на програмата ще се правят информационни сесии и обмяна на опит със служители на Държавната агенция за бежанците за първоначална идентификация на жертви на трафик сред търсещите статут на бежанец.
Благодарение на съвместна инициатива с Португалската обсерватория за борба с трафика на хора, се предвижда внедряването на нова система за събиране, обработване и анализиране на данни и мониторинг на тенденциите в областта на трафика на хора.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.