Правителството прие Национална стратегия за българските граждани и общности по света

На днешното си заседание Министерският съвет прие Национална стратегия за българските граждани и историческите български общности по света, съобщиха от правителствената информационна служба. Стратегията цели създаването на политическа рамка за изграждане на комплексна, дългосрочна и интегрирана държавна политика за българските граждани и историческите български общности в чужбина. Тя се основава на категоричната позиция, че българските граждани – постоянно или временно пребиваващи зад граница, както и българите от историческите български общности в чужбина, са неделима част от българския народ.
Стратегически цели са ориентирани към: приобщаване и включване на българските граждани – временно или постоянно пребиваващи зад граница към държавния и обществено-политическия живот в България; съхраняване на българското етнокултурно пространство зад граница; подобряване на миграционния баланс на страната; разпространение на положителния образ на България по света; изграждане и поддържане на българско лоби в чужбина.
Очакваните резултати са: чрез механизмите и заложените политики в стратегията се очаква подобряване на координацията и взаимодействието на всички компетентни структури; постигане на ефективно сътрудничество между държавните институции, неправителствените организации и академичните институти; подобряване на публично-правната връзка между българската държава и българските граждани и българските общности в чужбина чрез усъвършенстване на нормативната база; съхраняване на националната принадлежност на българите и българските общности в чужбина; укрепване на административния капацитет на ангажираните по практическото осъществяване на Националната стратегия, чрез обучение и преквалификация на представители на държавната администрация и местната власт; информационно, статистическо и аналитично обслужване на държавната политика зa българите и българските общности в чужбина; подобряване на миграционния баланс на страната.
Националната стратегия се реализира чрез изпълнението на програми и планове, които съдържат конкретни мерки, цели, дейности, източници на финансиране и очаквани резултати.

Свързани публикации

2 Comments

  1. te za balgarite v balgarq ne se interesuvat tragnali za navan da mislat kak ne

  2. Както винаги нещо се прави и се гласува ,но никога не се разбира за какво става на въпрос. Типично за нашия парламент.Ако всички работеха като тях не след дълго България ще изчезне като нация.Благодарение на УМНИТЕ ГЛАВИ !!!!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.