Правителството прие идеите на МВР за справяне с битовата престъпност

Днес правителството прие доклад на МВР с предложения за дългосрочни мерки за противодействие на битовата престъпност. Това съобщи след заседанието на министрите Цветлин Йовчев, вицепремиер и министър на вътрешните работи. Той изтъкна, че целта е да се намали битовата престъпност поне до средноевропейски норми и до нива, приемливи за гражданите.
В доклада на МВР има пет програми, които да гарантират устойчиво противодействие. Първата е свързана с превенция и контрол на криминалния контингент и на рисковите групи, склонни да извършат престъпления. Вече са предвидени структурни промени в МВР и ще има дирекция, която ще се занимава с този проблем, каза Йовчев.
Втората програма е за ефективно сътрудничество с гражданското общество,
където се предвижда да има извънщатни сътрудници, както и активно взаимодействие с застрахователните компании, с местната власт и с охранителните фирми.
Третата програма е разработена от Министерството на труда и социалната политика. Чрез нея в отдалечените населени места ще бъдат назначени хора, които да охраняват имуществото по програми за временна заетост.
Четвъртата програма е за лоялност на служителите на МВР към конституцията и законите на страната. Тази програма ще отнеме най-много време, смята Йовчев. Тя включва правила за кариерно развитие, система за справедлива персонална оценка на служители, включваща диференцирано заплащане и създаване на ефективна контролна среда.
Програмата включва периодично преминаване през полиграф (детектор на лъжата) на служителите на МВР.
Петата програма е свързана с повишаване на доверието на гражданите в МВР. Без доверие в полицията не може да се постигнат целите и задачите, които сме си поставили, заяви Йовчев.
През последните години битовата престъпност стана масов проблем и през 2013 г. има регистрирани 120 хиляди престъпления, а много от тях не се и регистрират. Тъй като битовата престъпност е изключително болезнена за хората, борбата с нея трябва да е приоритет на МВР, изтъкна министърът на вътрешните работи.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.