Правителството наистина закри Свиленградската митница

След АМ "Хемус" премиерът Борисов прекрати още обществени поръчки за над 600 милиона лева

 

На последното си заседание за 2015 година правителството направи промени в Устройствения правилник на Агенция „Митници“, с които се закрива митница „Свиленград“ и се създава „Звено за информационна сигурност“ в администрацията на Централно митническо управление, съобщиха от пресслужбата на “Дондуков” 1. В съобщението се изтъква, че със закриването на митница „Свиленград“ се цели превенция на корупционни практики и подобряване на работата, като ще се оптимизират човешките, финансовите и материалните ресурси и те ще се насочат за по-ефективно изпълнение на контролните функции на митническата администрация.

Както е известно на КПП „Капитан Андреево”, т.е. в Митница „Свиленград” само през последната една година имаше три гръмки и показни акции на прокуратурата, ДАНС, МВР, ГДБОП и пр. „служби”, при които бяха арестувани десетки митничари, както и някои от техните началници. Последната от тези акции бе на 13 декември, когато 140 полицаи и агенти арестуваха 33 митничари – цялата смяна на КПП „Капитан Андреево”. По-късно бе отчетено, че се е провела акция срещу „организирана престъпна група”, като при обиските на задържаните, в служебните помещения и в личните им коли са открити около 100 000 лева. Митничарите са заподозрени, че са вземали подкупи. Така наречената такса “спокойствие” за автомобили и камиони е варирала от 5 до 300 евро. Сред арестуваните бе и началникът на смяната. След тази операция министърът на финансите Владислав Горанов оповести намерението си да закрие Митница “Свиленград”, както и да създаде специализирано митническо звено за информационна сигурност.

С днешна дата от дирекция “Информация” на МС съобщават, че звеното за информационна сигурност ще осъществява контрол за спазване изискванията за сигурност на информационните системи на митническата администрация, ще организира и осъществява политиката за информационна сигурност на Агенция „Митници“ с цел защита на обработката, съхранението и разпространението на информацията. Една от основните функции на звеното е да ръководи дейностите, свързани с постигане на мрежова и информационна сигурност на Агенция „Митници“, както и да следи за прилагането на стандартите, политиките и правилата за информационна сигурност и управление на риска в администрацията в съответствие с целите за мрежова и информационна сигурност. Новото административно звено ще отговаря за защитата на интелектуалната собственост и материалните активи на Агенцията в областта на информационните и комуникационните технологии, ще разработва и предлага иновативни решения и архитектури за подобряване на информационната сигурност на Агенцията.

С акта се разширяват функциите на дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ в Централно митническо управление, като се засилват координацията, контролът и ръководството върху цялостната дейност в рамките на Агенцията със специализирано техническо оборудване и технически средства с източници на йонизиращи лъчения. Предвижда се да се създаде денонощен център за анализ на рентгеновите изображения, получени в хода на митническия контрол, който да обобщава резултатите, както и да координира и контролира дейностите по извършването на анализа. С промените в Устройствения правилник на Агенцията се актуализират и прецизират функциите на дирекции „Финансово-стопански дейности и обществени поръчки“, „Митнически режими и процедури“, „Митническо разузнаване и разследване“ и „Управление на собствеността и логистика“ в Централно митническо управление.

Структурните промени в Агенция „Митници“ се правят без промяна в общата численост на персонала.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.