Правилата за управление на парите на държавните фирми били добри

Работната група за публичност и управление на риска, свързан с управлението на паричните потоци на държавните предприятия и държавните дружества, проведе днес под председателството на министър-председателя и министър на външните работи Марин Райков първото си заседание, съобщиха от правителствения пресцентър.

Акцент в обсъжданията бяха очакванията на обществото за максимална прозрачност при извършването на анализа за актуалното състояние и евентуалното му оповестяване. Бяха приети указания, които ресорните министри да комуникират с подчинените им държавни дружества и предприятия с оглед спазването на съществуващите закони, които гарантират банковата тайна и които ги приканват да проведат нужния диалог със съответните банкови институции за постигане на взаимно съгласие за публичното оповестяване на информацията, свързана с управлението на парите им.

Работната група се съгласи, че съществуващите в момента правила са много добра основа, върху която може да се стъпи. Една от посоките, в които те трябва да бъдат доразвити, е свързана с необходимостта при взимане на решение за избор на банка да се имат предвид цялостните условия и услуги, които съответната банка предлага, а не единствено и само да се взима под внимание условията по управление на активите. Т. е. условията при управление на кредитите и пасивите са също съществен елемент, който задължително трябва да се взима под внимание.

Членовете на работната група са единодушни и по въпроса, че трябва да се промени характерът на правилата и от препоръчителни те да станат задължителни за всички държавни дружества и предприятия.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.