Поскъпват въглищата за ТЕЦ, добивани от „Мини Марица-изток”

Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев е утвърдил промяна на продажната цена на добиваните в "Мини Марица-изток" ЕАД лигнитни въглища, предназначени за производство на електроенергия, съобщиха от МИЕТ.

Считано от 01.09.2013 г. цената на въглищата ще бъде 75.00 лв. за тон условно гориво (ТУГ). До сега цената на добиваните в "Мини Марица-изток" ЕАД въглища бе 71,50 лв/ТУГ.

Новата цена, както и увеличеното производство на централите в Маришкия басейн, ще доведат до повишаване приходите на "Мини Марица-изток" ЕАД от цена и произведена продукция, което ще благоприятства за промяна тенденцията на развитие на дружеството в посока стабилизиране. Увеличението на цената на въглищата ще осигури доброто функциониране на "Мини Марица-изток" ЕАД, запазване на работните места и нормалното изплащане на трудовите възнаграждения на работници и служители, както и реализиране на инвестиционната програма на дружеството, .

Цената на въглищата, добивани в "Мини Марица-изток" ЕАД, не е повишавана през последните години. Новото увеличение от 01.09.2013 г., утвърдено от министър Драгомир Стойнев, няма да се отрази върху цената на електрическата енергия, изтъкват от икономическото министерство.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.