Порталът за обществени консултации – една добра практика

От 2008 г. в администрацията на Министерския съвет се поддържа Портал за обществени консултации. Той се намира на адрес www.strategy.bg. След неговото създаване институциите наред със задължението си по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове да публикуват проектите на нормативни актове на своите интернет страници, започнаха да ги публикуват и на Портала за обществени консултации.
От този момент порталът стана единното място за провеждане на обществени консултации и наблюдателите и анализаторите на правителствените инициативи вече имат уникалната възможност да бъдат своевременно информирани чрез една платформа за всички проекти на нормативни актове на изпълнителната власт. Коментатор.бг изцяло разчита на портала като основен източник на информация за провежданите консултации, от които подбираме най-важните за обществото.
Структурата на портала е изградена по начин, който позволява проследяването на обществените консултации по отделни теми като „Транспорт“, „Финанси“ и др. Проактивната функционалност на портала да известява потребителите по електронна поща когато е публикувана нова консултация.
В момента порталът www.strategy.bg има техническата възможност да бъде единно място за провеждане на обществени консултации по проектите на нормативни актове на 264-те общини в България. Но поради конституционно гарантирана автономност на местната власт, все още сред самите общини няма достатъчно разбиране и готовност това да се случи. Динамиката на информационните технологии век неминуемо ще доведе до реализирането и на тази възможност.В такъв случай българският Портал за обществени консултации би се превърнал в наистина уникална платформа за обществени консултации, обединяваща както инициативите на централната власт така и на местните власти. Именно по тази причина усилията в тази посока не трябва да спират.
Друго много важно достойнство на портала е категорията „Стратегически документи“. Това е уникален информационен и ресурсен източник. Единственото място в държавата, на което могат да бъдат намерени всички стратегически документи, приети от Министерския съвет и Народното събрание на Република България. Те са групирани в същите 21 категории, както темите за консултации, което допринася за лесното наблюдение на стратегическата рамка на отделните сектори на управление.
Порталът за обществени консултации е натоварен с очакването да се развива постоянно и да продължава да откликва на обществените потребности за прозрачността в дейността на администрацията и разширяването на гражданското участие в процесите по вземане на решения.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.