Пореден срив на чуждите инвестиции и оптимизъм в БАИ

За първите три месеца от годината Българската агенция за инвестиции отчита едва около 260 милиона евро преки чуждестранни инвестиции, съобщи изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Борислав Стефанов пред БНР. Той призна, че този размер на вложенията на пръв поглед изглежда доста малък спрямо същия период на миналата година, когато са били около 670 милиона, но това били първоначални данни. В тази връзка Стефанов припомни, че първоначалните данни за първото тримесечие на 2012-а година сочели 230 милиона, а не 670. Така че нямало основания за притеснения.

Борислав Стефанов коментира продължилата около 3 месеца кампания за рекламиране на България в световни медии като подходяща дестинация за инвестиции.

Това, което получихме като статистика от самите медии, беше, че рекламните материали в интернет са имали около 60 милиона импресии, което е довело до около 70 хиляди посещения на нашия сайт, обобщи Стефанов. Директорът на БАИ изтъкна, че за агенцията е важно фирмите да дойдат в България в резултат на стабилността – било то политическа или макроикономическа, заради подготвените кадри и т.н.

Българската агенция за инвестиции е правителствена агенция за насърчаване на инвестициите към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Тя е създадена, за да подпомага министъра при изпълнението на държавната политика в областта на насърчаване на инвестициите. Мисията на БАИ е да привлича инвестиции в България, да подпомага стартиращите проекти и да гарантира успешното им развитие, като в резултат се създават нови работни места, подпомага се износът и трансферирането на ноу-хау в българската икономика.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.