Помощните училища отпадат от образователната система

Мнозинството от народните представители подкрепи на второ четене изменения в Закона за училищното образование, предвиждащи помощните училища да отпаднат от образователната система. Това породи много спорове в пленарната зала дали училищата за деца със специфични потребности се закриват или се преобразуват.

Народната представителка Мариана Бояджиева от БСП Лява България прочете от трибуната откъси от писма на учители, които не са съгласни с отпадането на помощните училища.

“Практиката в масовите училища показва, че само за малка част от децата със специални образователни потребности, само най-леките случаи, е възможна интеграция. Ето защо голяма част от децата с умствена изостаналост и с множество увреждания и разстройства, ще останат невидими за образователната ни система. Те ще присъстват в масовото училище, но в действителност ще са извън него”, изтъкна Бояджиева.

Това даде повод на Снежана Дукова от ГЕРБ да обвини Дукова в некомпетентност. “Никъде в закона не пише – „Закриваме училища“, и ние няма да го правим, ние ги преобразуваме”, подчерта депутатката от ГЕРБ.

По-късно темата бе коментирана пред парламентарните репортери от бившата зам.-министърка на просветата и сегашна народна представителка от ГЕРБ Милена Дамянова. Тя също каза, че помощните училища не се закриват, а се преобразуват в центрове за специално образователна подкрепа, което било различно от центровете за подкрепа на личностно развитие. По думите на Милена Дамянова в тези центрове ще се извършва обучението на деца, за които оценката е показала, че не могат да се интегрират в масовото училище или чиито родители не желаят детето им да учи там – така родителите продължават да имат избор – поне според депутатката от ГЕРБ.

Милена Дамянова разясни, че грижата за децата със специални образователни потребности остава в отделни центрове, които ще имат съответните социални педагози и специалисти и даде пример с 4-то помощно училище “Проф. Димитър Кацаров” в София, в което е било разработен проект за такъв център и са били назначени допълнителни специалисти. Според Милена Дамянова този модел е изпробван, харесван и дава добри резултати.

„Тенденцията в Европа е за преобразуването на този вид училища в такива центрове, в които да има и образователен процес, но и да има рехабиталиционни грижи. Това са допълнителни грижи и за децата и родителите, а учителите ще продължат да работят с тези деца“, допълни Дамянова, цитирана от “Фокус”.

Все пак и в новия вариант на Закона за училищното образование се предвижда съществуването на специални училища. Според гласуваните на ІІ четене текстове от закона, специални училища да са тези за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух или нарушено зрение, възпитателни училища- интернати, социално-педагогически интернати. Особеност на специалните училища е, че те са целодневни, като в тях за учениците е осигурено хранене, а при необходимост – и общежитие.

В закона е записано, че в специалните училища се провежда обучение за завършване на клас и за придобиване на основно и средно образование, а освен това се осигурява и обучение за придобиване на професионална квалификация.

В специалните училища за ученици с увреден слух или зрение може да се организира и провежда и предучилищно образование на такива деца, преди постъпването им в І клас и дори да се разкриват детски градини и яслени групи.

Възпитателните училища – интернати, са за обучение на ученици, извършили противообществени прояви.

Друга група специални училища са социално-педагогическите интернати. Там ще се извършва обучение на ученици, които нямат подходящи условия за живот в семейството си, лишени са от родителски грижи и надзор или са извършили противообществени прояви.

И занапред в местата за лишаване от свобода ще могат да се откриват училища, но при реда и условията, записани в Наказателно-процесуалния кодекс.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.