Помощите за отопление се увеличават с 9,86% заради по-скъпия ток

Заради новите цени на електроенергията от 1 октомври 2014 година целевата помощ за отопление се повишава с 9,86% от 65,72 лева на 72,20 лева месечно и става 361 лева за целия сезон от 1 ноември до 31 март. Това е предвидено в проекта за изменение на Наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика. Целта е да се подпомогнат най-уязвимите социални групи, които са включени в програмата за целево енергийно подпомагане.

По данни на АСП към 10 октомври подадените молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление са 261 638. Издадени са 204 377 заповеди за отпускане на помощта.

За увеличението на целевата помощ за отопление ще са необходими допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. в размер на 3 788 100 лв. Разликата между досегашния и новия размер на помощта ще се изплати през декември 2014 г. от Агенцията за социално подпомагане(АСП).

Крайният срок за подаване на молби в дирекциите „Социално подпомагане“ е 31 октомври 2014 г.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.