Политически облаци над икономическото възстановяване

От февруари доминиращата тема е конфликтът между Украйна и Русия, който доведе до присъединяването на Крим от Русия. В основният сценарий на Райфайзен Рисърч не се очакват руски териториални претенции в източна Украйна и ескалация с военни средства или тежко икономическо ембарго между ЕС, САЩ и Русия. Това изтъква в своя анализ Петер Брециншек, ръководител на Райфайзен Рисърч, поделение на Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ), в последното издание „Стратегии за Централна и Източна Европа” за второто тримесечие на 2014 г.
Но все пак, само повишеното напрежение и жлъчното отношение между Москва и Киев са достатъчни, за да направят негативните последици за двете икономики и техните финансови пазари още по-лоши. Например, наскоро анализаторите на Райфайзен Рисърч понижиха прогнозата за БВП за 2014 г. на Русия от 1.7% на 1%, като намалиха и прогнозата за 2015 год. Радикалното преструктуриране в Украйна вероятно ще доведе до масивен спад на БВП от 3 – 7% през 2014 г.
От друга страна, подобрената икономическата ситуация в Централна Европа (ЦЕ) продължава. Затова анализаторите увеличиха своите прогнози за ръст на БВП на Полша (3.1 %), Чехия (2.3 %) и Унгария (2 %). Прогнозите за ръст в ЮИЕ са стабилни, като Румъния и България имат водеща роля в региона.

Въздействие върху монетарната политика и обменните курсове

Геополитическото напрежение вече доведе до значителни изходящи потоци на капитали от двете страни, участващи в кризата. След избухването на открития конфликт руснаците ограничиха спестяванията си в рубли и щатски долари и ги обърнаха в евро, йени и швейцарски франкове. Руската централна банка реагира на по-бързия темп на обезценяване на рублата от есента на 2013 г. със скромна интервенция на валутния пазар и постепенно разширяване на валутната кошница (55 % USD/45 % EUR) и едно значително увеличение на основния лихвен процент. За разлика от това Украинската централна банка трябваше да предприеме по-рестриктивни административни мерки, за да запази контрола върху обезценяването на UAH, въпреки интервенции си.

“Смятаме, че рублата ще остане слаба (около 37.2 спрямо USD) до юни, което ще бъде последвано от противомярка. Паритета на UAH/USD трябва да се установи между 10.5 и 11.5 в средносрочен план. Ние също така предвиждаме слабо възстановяване на PLN и CZK до края на годината,” е мнението на Брециншек за ефекта на настоящото геополитическо напрежение върху паричната политика и валутните курсове.

Влияние върху капиталовите и облигационните пазари

Доходността се увеличи рязко в Русия (временно над 9 на сто за 10-годишните държавни ценни книжа), което отразява скептицизма на инвеститорите относно политическата и икономическа надеждност на страната.

“Почти не виждаме никакви признаци на отслабване на напрежението върху пазарите на облигации в ЦИЕ през второто тримесечие на 2014 г., затова трябва да се очакват още увеличения на доходността в Полша, Унгария и Чехия. В светлината на геополитическите напрежения в региона, не е изненадващо, че фондовите борси в ЦИЕ имаха слаб старт на 2014 г. Виждаме някои възможности за по-нататъшни понижения през второто тримесечие, но през годината очакваме повече фокус върху основните данни и следователно възстановяване на цените на акциите,” завършва Брециншек своя преглед за следващото тримесечие.

Цел на индекса ATX: около 2,700 пункта до края на годината

“По-добрата икономическа инерция на най-важните търговски партньори на Австрия, както и по-високият икономически ръст в повечето страни от ЦИЕ, са добър знак за устойчива, позитивна среда на капиталовия пазар, по наше мнение”, обяснява Стефан Максиан, Главен анализатор на Райфайзен Центробанк. Освен това, трайно ниското ниво на лихвения процент продължава да подкрепя акциите като основен клас активи. Очаква се индексът ATX да се повиши от сегашното си ниво от 2,460 пункта до около 2,700 пункта до края на годината. Текущият показател Цена/Печалба(P/E) за 2014 г. на Австрийският пазар на акции в момента е на нива от 13.6, и дивидентната доходност възлиза на около 3%. Също така анализаторите на акции на Райфайзен Центробанк също са оптимисти относно повечето пазари на акции в ЦИЕ. Например, полската икономика набира скорост и се очаква да достигне ръст на БВП от над 3 % през 2014 г., което най-вече ще облагодетелства компаниите, които са активни на полския пазар. За Максиан “Московската фондова борса и Унгария ще бъдат изложени на малко по-високи рискове през следващото тримесечие, поради геополитическото напрежение и съответно предстоящите парламентарни избори.”

Сектори на фокус: банки, застрахователни компании, индустрия и енергетика

От гледна точка на икономическите сектори, анализаторите на Райфайзен Центробанк смятат за интересни банки и застрахователни компании, индустрия, както и петролни и газови компании с високи производствени нива. Банките все още са изправени пред много трудна пазарна среда, но след последните спадове в цените на акциите, екипът за Рисърч на компании на Рафайзен Центробанк смята, че отделни акции определено могат да се похвалят с атрактивна оценка. Също така мерките, предприети от няколко банки през последното тримесечие на 2013 г. при подготовката за Прегледа на качеството на активите от Европейската Централна банка са проблем. Акциите на австрийски и застрахователни компании от ЦИЕ процъфтяват при вътрешните мерки за реструктуриране от една страна, а от друга страна и поради устойчиво добрият пазар на облигации и очакванията за по-малко искове за щети в резултат на меката зима. Индустриалният сектор се задвижва от подобряващите се икономически индикатори и обръщането на тенденциите в някои подсектори като строителство и автомобилостроене. Имайки предвид стабилността на цената на суровия петрол, производителите на петрол също са атрактивни. Анализаторите на Райфайзен Центробанк предпочитат основно компании с голям дял производство в политически стабилни региони.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.