Подновяват дело за над 46 млн. евро срещу шефове на НЕК

Прокурори от три прокуратури – Софийска градска, Софийска апелативна и Върховна касационна прокуратура са допуснали груби грешки и непростими пропуски в досъдебно производство срещу НЕК и неправилно са го прекратили, доверявайки се без правно основание на проверка на АДФИ. Това става ясно от съобщение на сайта на Върховна касационна прокуратура за приключила на 21 февруари нейна служебна проверка относно законосъобразността на прокурорските актове по прекратяване на досъдебното производство водено срещу длъжностни лица от „НЕК“ ЕАД.

Заместник главният прокурор Борислав Сарафов вече е отменил постановленията на Софийска градска прокуратура Софийска апелативна прокуратура и Върховна касационна прокуратура, с които досъдебното производство беше прекратено. Аргументите са, че и трите акта са необосновани, неправилни, постановени при неизяснената фактическа обстановка, непълнота на доказателствения материал и правните изводи в тях за липса на данни за извършени престъпления от общ характер са направени въз основа на доказателства, които не са събрани чрез изчерпателно изброените в НПК процесуални способи.

В постановлението за прекратяване на СГП, изводите за липса на доказателства за извършени престъпления са произволни и обосновани единствено и изцяло с констатациите на доклада на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), но по същество този доклад не е сред способите за доказване в наказателното производство, той е без процесуална стойност.

С инатливо затворени очи за очевидното

От друга страна, според експертното заключение, при реализиране на договорите за продажба на електрическа енергия между „НЕК“ ЕАД и фирма „ЕФТ“ GmbH са допуснати редица нередности при извършването на сделките и при воденото на документацията, в резултат на което общата стойност на нереализираните приходи за „НЕК“ АД през периода 2004 г. – 2007 г. възлиза на 46 649 303,64  евро. Това експертно заключение, възложено и изготвено по реда на НПК, е било игнорирано, за сметка на посочения доклад на АДФИ. Ако за наблюдаващия прокурор заключението на експертизата е било неясно, непълно или необосновано, той е следвало да назначи допълнителна или повторна експертиза.

Допусната е и изключително груба юридическа грешка – наказателното производство е било образувано за престъпление по чл.282 НК, извършено от длъжностни лица от „НЕК“ ЕАД. Според категоричната съдебна практика длъжностни лица в състава на търговски дружества не могат да носят наказателна отговорност за престъпление по чл.282 НК /и изобщо на престъпления, включени в раздел II-ри на глава VIII-ма от НК/.

Неграмотност или немарливост?

Тази груба грешка, допусната при образуването на досъдебното производство и неотстранена от прокурорите от АП-София и ВКП, осъществяващи „специален надзор“ върху досъдебното производство, може да бъде обяснена или като елементарно непознаване на съдебната практика, или като изключително немарливо изпълнение на служебните задължения, пише в съобщението на ВКС. Същевременно грешката е довела и до неправилно определяне на предмета на доказване и необходимите за това процесуално-следствени действия.

Наблюдаващият прокурор от СГП е пропуснал да вземе становище за това дали има доказателства за безстопанственост /престъпление по чл.219 ал.4 във вр. с ал.3 във вр. с ал.1 и във вр. с чл.26 ал.1 НК/, в каквато насока е и постановлението на прокурор П. Панайотов от 23.06.2010 г.

Постановленията на АП-София и ВКП трябва да бъдат отменени, защото с тях постановлението на СГП е проверено и потвърдено по системата на служебния контрол, без да се преценят и коментират посочените по-горе недостатъци.

Разследването по досъдебното производство ще се провежда от прокурор в СГП, определен като наблюдаващ при стриктно спазване на принципа за случайно разпределение на делата. То ще бъде наблюдавано от надзорни прокурори при АП – София и ВКП, определени по същия случаен принцип.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.