Подготвя се закон, връщащ офшорките в обществените поръчки, концесиите и приватизацията

По искане на Европейската комисия България ще промени законодателството си и отново ще разреши участието на офшорни компании в обществени поръчки, приватизационни сделки и конкурси за концесии. Това става ясно от писмен отговор на финансовия министър Владислав Горанов до депутат от управляващото мнозинство, съобщава БГНЕС.

В края на 2013 г. Народното събрание прие изменения в Закона за икономическите и финансовите взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици, известен повече като Закона за офшорките. С промените, предложени от депутатите от ДПС Йордан Цонев и Делян Пеевски, в 28 сфери на икономиката се въвеждаха ограничения за участието на дружества, които са регистрирани в офшорни зони.

“Със закона се забранява тези дружества да участват в процедури за обществени поръчки, в приватизационни сделки, в конкурси за получаване на концесии, за придобиване на държавно или общинско имущество, в процедури за получаване на лиценз за кредитна институция, застрахователно или пенсионно-осигурително дружество, данъчен склад по Закона за акцизите и данъчните складове, хазартна дейност, учредяване и придобиване на участие в професионален спортен клуб, издател на периодични печатни произведения и други”, припомня финансовият министър.

На 15 юли 2014 г. обаче от Европейската комисия е постъпило становище, в което се посочва, че разпоредбите на Закона за офшорките нарушават свободното движение на капитали, свободата за установяване и свободата на предоставяне на услуги, правилата относно обществените поръчки и отношенията с отвъдморските страни.

“По поставените в запитването на ЕК въпроси и последвалите искания за предоставяне на допълнителна информация, българската страна е отговорила и е предоставила проектозакон, включващ предложения за конкретни законови изменения с цел да се отстранят несъответствията на закона с основните свободи, залегнали в Договора за функциониране на ЕС, правилата за обществените поръчки и инициативите на ЕС по отношение на отвъдморските страни и територии”, пише Горанов.

От отговора става ясно, че законодателните промени, поискани от Брюксел, са на етап обсъждане и междуведомствено съгласуване. Очаква се и утвърдителен отговор от Европейската комисия, след което законодателните текстове ще бъдат приети от правителството и внесени в Народното събрание.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.