По конкурентноспособност на туризма сме на 49-о място в света

Тъмна Индия се очертава пред българския туризъм

България е на 49 място в класацията на швейцарската фондация „Световен икономически форум“ за конкурентоспособността на туризма на 141 страни в света. На първо място е Испания, следвана от Франция и Германия, информира агенция Фокус.

Индексът за конкурентоспособността на туристическия сектор е осреднен резултат от представянето на страните в няколко области, оценени по седембална скала, където 7 е най-високата възможна оценка, а 1 – най-ниската.

Най-висока оценка България получава за благоприятната среда (5,1), която включва компоненти като хигиена, бизнес среда, човешки ресурси, сигурност и безопасност.

Ниско е представянето на страната в частта природни и културни ресурси (2,7) и инфраструктура (3,9).

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.