Плугчиева: Интересът на швейцарския бизнес към България е реален

Г-жо Плугчиева, организирането на бизнес форумът в Цюрих бе отбелязан като сериозно събитие. Как си обяснявате интереса към България – реален ли е той, или просто опознавателен?

Нека да отбележа, че в последните три години сме организирали от страна на посолството поредица от бизнес форуми за общо представяне на бизнес климата у нас и поотделно по икономически сектори, но вие сте права, че форум с такова многобройно участие на най-високо политическо ниво и на представителство на фирмите се провежда за първи път от много години насам. Интересът е реален и това се обяснява с няколко причини:

През 2014 г. швейцарците гласуваха на референдум срещу масовата имиграция и в резултат на това промениха автоматично текстове в конституцията си, с което задължават работодателите да наемат с предимство швейцарски граждани пред чуждестранната работна ръка. Тъй като обаче на пазара на труда Швейцария в последните 15-20 години разчита главно на внос на висококвалифицирани кадри от чужбина и главно от ЕС, сега тази нова ситуация обезпокои и затрудни в определена степен бизнеса.

Към това се добави и решението на Националната швейцарска банка от януари т.г., с което бе премахнат твърдият минимален курс на шв. франк към еврото и това беше шок за бизнеса, особено за експортно ориентирания, защото поскъпна цената на произведената продукция и се повишиха разходите за производство и заплати.

В резултат на тези два фактора швейцарският бизнес сериозно се оглежда и търси възможности за изнасяне на части или цели производства в трети страни, и то главно в Европа,  и търси подходящи евтино произвеждащи търговски партньори и поддоставчици. Този „тесен момент“ за швейцарската икономика се оказва шанс за нас, като страна, която може да предложи политическа и икономическа стабилност, финансова дисциплина, благоприятен данъчен режим и предсказуеми бизнес партньори.

Разбирате, че не сме само ние, а и другите страни в Югоизточна Европа търсят и предпочитат швейцарските фирми. Със съседите и другите европейски страни ние сме конкуренти в надпреварата за разширяване на икономическите и търговските отношения с Швейцария, защото швейцарските фирми са желани партньори и се славят с висока конкурентоспособност, качество, иновации, дисциплина, прецизност и други предимства. Делът на индустрията в структурата на швейцарския БВП е 24%, един от най-високите в Европа, а това означава реално производство. За българската икономика е важно да имаме такива инвеститори и търговски партньори.

Кои големи фирми дойдоха да се запознаят с възможностите на страната ни?

Не бих искала да се ангажирам с имена на отделни фирми,защото бизнесът не обича да се говори в аванс, преди да има конкретни резултати, но искам да посоча, че на форума бяха представени секторите машиностроене, електротехника, ИТ сектор, транспорт и фирми от строителство на пътна и жп инфраструктура, текстилна и хранително-вкусова промишленост, туризъм, банки, военнопромишления комплекс. Разбирате, че най-високото ниво на тези фирми беше на форума, защото и те са си направили своето проучване и оценяват, че точно в техния сектор можем да бъдем подходящи партньори. Не бива да забравяме, че швейцарският бизнес е много прагматичен, в същото време предпазлив и прави крачки за бизнес отношения след задълбочено проучване и преценка на комплекс от политически и икономически условия в страната, в която възнамерява да стъпи, за да е сигурен, че ще има очаквания за тях ефект.

Колко швейцарски компании проявяват желание за инвестиции у нас и как оценяват бизнес средата в България?

Важно беше, че на форума с презентации и коментар се представиха швейцарски фирми от различни сектори като машиностроене (Лем холдинг) хранително-вкусова промишленост (Нестле), текстилна промишленост (Крос фешън), които вече са в България и направиха истинска реклама за предимствата на страната ни като място за инвестиции с благоприятен бизнес климат, атрактивна данъчна политика, ниски производствени разходи и политическа стабилност. Техният положителен опит и удовлетвореност от условията в България бяха и най-убедителни за фирмите, които все още не ни познават и проучват условията за бизнес у нас. Аз лично като посланик, познавайки взискателния швейцарски бизнес, очаквах по-критичен коментар от тях. Всъщност единствената бележка беше, че препоръчват намаляване на бюрокрацията на определени нива в нашата администрация, затова и коментарът на министър-председателя Б. Борисов за ангажимента на правителството с конкретни срокове за въвеждане в действие на електронно правителство се прие с голямо задоволство. Поетият личен ангажимент на министър-председателя да съдейства с целия си екип и по всяко време ги впечатли особено много.

Успяват ли български фирми да стъпят на швейцарския пазар?

Това е един голям и важен въпрос, тъй като Швейцария не е член на ЕС и изключително толерира собствения си бизнес и затова е много по-трудно да се стъпи на швейцарския пазар. Много наши фирми от гореспоменатите сектори обаче: ИТ машиностроене, електротехника, машиностроене са вече тук директно или като поддоставчици. Имаме фирми и в строителството и в хотелското обзавеждане. Както показва справката за 2014 г., нашият износ за Швейцария се доминира през 2014 г. от: текстил и облекла, обувки, машини, апарати, електроника, метали, продукти на химическата и фармацевтичната индустрия.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.