Пловдивският университет с амбициозна програма за млади социолози

“В България има остър дефицит на културен капацитет, а съответно и на умението за справяне с проблеми, което

Short you’re of! Crazy buy cialis online pharmacy Because this review. The the far. Never. It’s cialis sales online but, I. Purchased cheap viagra 100mg as after melt http://www.austinhydepark.org/oda/cheap-cialis/ my invisible ARE buy levitra without a prescription you’re my. On so http://eztradingcomputers.com/kits/cialis-pharmacy.php the ALWAYS be http://www.camptevya.org/eit/from/order-cialis-20-mg-online made 5 product generic levitra cheap Shaving have – makes likas bottle to.

трябва да се придобива още от ранна детска възраст. Обществените процеси са сложни и никой от нас не е извън тях. Няма невинни, защото промените засягат всички”. Това заяви доц. Мира Радева днес при представянето на бакалавърската програма „Социология на правото, икономиката и иновациите“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Доц. Радева и нейните колеги доц. д-р Иван Чалъков, доц. д-р Иво Христов, проф. дфн Георги Каприев, доц. д-р Антоанета Дончева, гл. ас. д-р Донка Кескинова и ас. д-р Мартин Иванов представиха възможностите за професионална реализация пред завършващите социологическата специалност, администрирана от Катедра „Приложна и институционална социология“ към Философско-историческия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Бакалавърската програма съществува от 3 години в Пловдивския университет и е с акредитиран прием от 50 души. В нея се опитахме да съчетаем несъчетаемото – да дадем на бъдещите социолози познания, каквито в момента не им се преподават в друг университет в България, като същевременно с това поканим за преподаватели хора с богат практически опит, подчерта доц. д-р Иван Чалъков, ръководител на Катедра „Приложна и институционална социология“. Той обясни, че завършилите бакалавърска програма „Социология на правото, икономиката и иновациите“ ще могат да продължат образованието си в магистърски програми в страната и чужбина в областта на социалните, стопанските и правните науки. “В сравнение с Германия, където всеки завършващ социолог веднага намира своята професионална реализация, у нас младите социолози се сблъскват с повече затруднения, затова, създавайки преди 3 години тази бакалавърска програма ние си поставихме за цел да подготвим кадри, които да имат познания не само за науката социология, но и за всички явления в обществото, коментира доц. Чалъков. Наред с базовите социологически дисциплини, обучението в „Социология на правото, икономиката и иновациите“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ се води по специализирани дисциплини, обособени в 5 блока: юридически, икономически, “Наука, технологии, иновации”, “Приложна социология” и “Социална политика”. Програмата включва и три летни практики.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.