Пловдивският университет “Паисий Хилендарски” обяви първо класиране

Първо класиране на приетите студенти за новата академична година обяви Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“. Записването на новоприетите бакалаври ще продължи от 20 до 22 юли т.г., а второто класиране ще бъде обявено на 25 юли, съобщи зам.-ректорът на висшето училище доц. д-р Мария Стоянова. Тя припомни, че общо 4 790 кандидати са подали документи за прием в най-голямото държавно висше училище в Южна България през тази година. От тях на 18-те приемни изпита в редовната сесия са се явили 2 586 души, като успешно издържалите са 2 247, което е успеваемост от 87%. Други 1 690 кандидати са участвали в кампанията само с оценка от държавен зрелостен изпит, допълни доц. д-р Мария Стоянова.

Записаните като студенти на Пловдивския университет с отлични оценки от изпити в предварителната сесия и с много добри оценки от национални и международни олимпиади и състезания, които се признават за резултат от конкурсен изпит за определени специалности, са 200 човека. Най-голям брой от тях – 42, са избрали бакалавърската програма „Софтуерни технологии и дизайн“ на Факултета по математика и информатика. Това е и най-желаната от всички кандидат-студенти специалност – при обявен държавен прием общо от 150 места за редовно и задочно обучение, тя е посочена като първо желание от 592 души.

„Предучилищна педагогика и начална училищна педагогика“ е втората поред сред най-желаните от кандидатстващите в университета през тази кампания. Акредитираните бройки за нея са 130 – общо за редовна и задочна форма, а желаещите да я изучават са 545, сочат данните на Университетския информационен център на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Сред останалите най-силно привлекли вниманието на кандидат-студентите специалности е „Психология“ – 323 души са я посочили на първо място при обявен прием от 130 места в задочна и редовна форма на обучение. 111 са кандидатствали за 40 бройки в „Медицинска биология“, а 98 за 40-те места в „Молекулярна биология“. По традиция специалността „Финанси“ също е сред най-атрактивните и за обявените в нея 90 места са кандидатствали 184 души.

Изброените специалности като най-желани отчитат и най-високи минимални балове за прием при първо класиране, става ясно от базата данни на Университетския информационен център.

С най-близък до максималните 36 единици е минималният бал за прием на жени в няколко специалности в редовна форма на обучение на Биологическия факултет. В „Молекулярна биология“ записват с успех минимум 33,80, в „Медицинска биология“ – с 33,65, а в „Биология и английски език“ – с 30,25. В останалите специалности на факултета приемът за момичета също е с висок минимален бал.

С висок успех ще се записват жените и в специалностите „Психология“ и „Финанси“ – редовно обучение, като балът при тях на първо класиране е съответно 33,00 и 31,46. На първо класиране мъжете с най-висок резултат са приети в специалността „Международни икономически отношения – немски език“, редовно обучение – 30,60.

С бал под 33,48 както момчетата, така и момичетата обаче, няма да могат да се запишат сега в най-търсената специалност „Софтуерни технологии и дизайн“ – редовно обучение.

Приетите студенти по първа желана специалност следва да се запишат от 20 юли до 22 юли 2015 г. – в противен случай губят право на участие в следващите класирания, подчертаха от ПУ „Паисий Хилендарски“.

Приетите по втора, трета и т.н. заявена бакалавърска програма, които желаят да участват в следващо класиране за по-предни позиции, трябва да подадат лично или чрез упълномощено лице декларация по образец при инспектора по специалността, в която са приети до момента. Декларации се подават за всяко следващо класиране

По традиция трите кръга на изпита за специалност „Актьорство за драматичен театър“ се провеждат през септември. Тази година обявените дати са 14, 15 и 16 септември, а класирането ще бъде един ден след обявяване на резултатите.

Акредитираният държавен прием на ПУ „Паисий хилендарски“ през новата академична 2015/2016 година е 3 779 места в бакалавърски и директни магистърски програми, като в тези бройки не е включен приемът на нови студенти във филиалите на Университета Смолян и Кърджали и в Техническия колеж в Смолян.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.