Пловдивският университет е домакин на „From DeLC to VelSpace“

Международна конференция „From DeLC to VelSpace“, посветена на 10-годишнината от стартирането на проекта Distributed eLearning Center (DeLC) организира от 26 до 28 март Факултетът по математика, информатика и информационни технологии на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, съобщиах от висшето училище.
Проблематиката на научния форум е свързана с основните теоретични, технологични и практически аспекти на електронното обучение и в него ще се включат 57 автори от 3 държави – България, Англия и Ирландия, обясни ръководителят на проекта проф. д-р Станимир Стоянов от Катедра „Компютърни системи“ на факултета домакин. Общо 40 доклада ще бъдат изнесени в рамките на тридневната програма.
Целта на DeLC е разработване на съвременна инфраструктура за предоставяне на електронно учебно съдържание и образователни услуги в Интернет среда. Проектът се осъществява във Факултета по математика, информатика и информационни технологии на Пловдивския университет в продължение на 10 години. За този период той се оказва отличен трамплин за младите учени, категоричен е проф. Стоянов. Вече има 9 защитени доктората по теми, свързани с DeLC. Три от тях са в чужди университети – два в Англия и един в Ирландия. В момента в процес на завършване са нови 4 доктората, като междувременно се разработват още 5.
По проекта има над 130 публикации – сред тях 7 глави от книги, 20 публикации в списания, 100 – в сборници на международни конференции. Голям е броят на реферираните публикации в базите данни на IEEE и ACM. Научноизследователските проекти, свързани с DeLC, към момента са 11, от тях 2 са международни, а 3 – с международно участие, уточни проф. Стоянов.
Образователният портал на Центъра за електронно обучение (DeLC) е създаден за подпомагане на провеждането на смесени, електронни и дистанционни форми на обучение. От 2010 г. той е в помощ на обучението на студенти в магистърската програма „Софтуерни технологии“ и отделни лекционни курсове в бакалавърските програми по информатика. С помощта на портала вече е натрупан опит в дистанционно обучение – с българи, живеещи в САЩ, Канада, Германия, Италия, Франция, Кения.
От информацията на портала могат да се възползват студенти, докторанти, преподаватели, ученици и учители, както и потребители, участващи в различни форми на продължаващо обучение. Достъп има и за нерегистрирани потребители, т. нар. свободен достъп. Регистрираните могат да създават своя индивидуална образователна среда, която да предоставя различни електронни услуги и електронно учебно съдържание.
Предоставяното от портала електронно съдържание се съхранява в дигитални библиотеки, наречени DiLibs (Digital Libraries). То включва лекционни курсове, въпросници, тестове и тестови шаблони, курсови проекти и дипломни работи. За прегледност и удобство при работата с DiLibs се разработва централизирана справочна система.
В екипа на DeLC са включени отлично подготвени студенти, докторанти и асистенти, както и хабилитирани лица с добра теоретична подготовка, с богат преподавателски и практически опит, включително и преподаватели и изследователи от водещи европейски универитети.
Партньори на проекта са проф. Хюсеин Зедан (Лаборатория по изследвания в софтуерните технологии към Университета „Монтфорт“ в Лайчестър, Великобритания, Университет за приложни науки, Бахрейн), проф. Мартин О’Дрома (Център за телекомуникационни изследвания на Университета в Лимерик, Ирландия), проф. Клаус Буте (Институт по информатика в Университет „Хумболт“, Берлин, Германия), както и Институтът по информационни и комуникационни технологии към БАН и Центърът по информатика и технически науки на Бургаския свободен университет.
Надсловът на конференцията „From DeLC to VeLSpace“ („От DeLC към VeLSpace“) дава насока за бъдещото развитие на DeLC (Distributed eLearning Center) – VeLSpace (Virtual eLearning Space). Там ще бъдат отчетени две съществени тенденции, които ще имат изключително значение за съвременното информационно общество: трансформиране на Интернет в „Интернет на нещата“ (Internet of Things) и възникването на Семантичния уеб (Semantic Web), коментира проф. Стоянов.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.