Плевнелиев върна в парламента Закона за Сметната палата

Президентът Росен Плевнелиев върна за ново обсъждане на депутатите в Народното събрание Закона за Сметната палата. Конституцията на България изрично в чл. 91, ал. 2, предвижда организацията, правомощията и редът за дейност на Сметната палата да се уреждат със закон, съобщават от прессекретариата на държавния глава.

В мотивите си Плевнелиев заявява, че е недопустимо Народното събрание да откаже да изпълни Конституцията и да възложи свое конституционно правомощие на Сметната палата – тя да определя организацията си на дейност.

“Приетият от мнозинството в Народното събрание нормативен акт не предвижда броя на отделенията в Палатата и обхвата им на дейност, а възлага на членовете на Палатата в бъдеще сами да определят колко ще са отделенията. Липсва правна уредба – на всеки член ли ще бъде възложено да ръководи отделение, както и какви ще са правомощията по време и във връзка с извършваните одити на онези от членовете, които не ръководят отделения”, допълват от президентството.

Президентът не намира доводи как е определена числеността на органа Сметна палата именно на 9, а не, например, на 5, 7 или 11, при запазването на същите функционални одити – финансови одити, одити за съответствие при финансовото управление, одити на изпълнението и специфични одити.

“Неприемливо е по време на икономическа криза да се увеличава ръководството на Сметната палата от 3 на 9 членове без визия на законодателя каква конкретна дейност ще извършва всеки един от тях и какви ще са отговорностите му. Произволното определяне на броя на ръководните длъжности в институцията, а впоследствие нагаждане на организацията на дейност според тези длъжности, не води до реформи и повишаване на ефективността на контрола. Не е ясно и откъде ще дойдат необходимите средства, за да се осигури по-големият финансов ресурс за заплати и материално обезпечаване на членовете”, се посочва още в официалното съобщение.

Недостатъците в правната уредба относно липсата на концепция за организацията на дейност на Палатата, включително и за числения й състав, създават съмнения, че законодателните промени се правят с цел овладяване на органа чрез назначаване на неговите членове на партийно-квотен принцип, посочват от президентството.

“Друго значимо несъвършенство на Закона е възможността за предсрочно прекратяване на мандат на председателя или на член на Палатата поради тежко нарушение на закона или на Етичния кодекс с решение на Народното събрание по мотивирано предложение на Сметната палата. Парламентът може да отстранява председателя или член на Палатата за неизпълнение на служебни задължения без изрично в Закона да е посочено кои нарушения са тежки. Непълнотата в правната уредба създава съмнения за възможно политическо вмешателство в дейността на органа и приеманите от него актове. По този начин не се гарантира на членовете на Сметната палата, че те ще вземат независими и законосъобразни решения. Така се обезсмисля въведената мандатност за членовете на органа, тъй като всеки от тях ще може да бъде сменен по всяко време”, допълва се в съобщението на президентството.

Отделно от посочените съществени недостатъци, президентът смята, че не могат да бъдат подминати и други слабости в отделни разпоредби на Закона.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.