Плевнелиев: При назначенията в ЦИК спазих всички изисквания на закона

При назначаване на членовете на ЦИК държавният глава спази принципа за запазване на съотношението между парламентарно представените партии и коалиции. Това се посочва в становище на президента Росен Плевнелиев, по повод състава на ЦИК, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
Централната избирателна комисия е независим държавен орган, формиран на партийно-квотна основа. В съответствие с принципа на политическия плурализъм Изборният кодекс предвижда в нея да бъдат включени представители, номинирани от парламенратрно представените партии и коалиции. През изминалите повече от 20 години изборното законодателство и практика са предвиждали пропорционално представителство, съответстващо на резултатите от проведени парламентарни избори.
Изборният кодекс предвижда, че Централната избирателна комисия се състои от 19 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар. Председателят, заместник-председателите и секретарят на Централната избирателна комисия се избират от Народното събрание, а останалите 15 членове се назначават от президента. Ръководството на ЦИК не е самостоятелно обособен орган, различен от ЦИК. Всички членове на ЦИК имат равен глас при приемане на актове. Няма основание членовете, които имат административно качество председател, заместник-председател или секретар, да бъдат изключвани при определяне на съотношението между парламентарно представените партии и коалиции. Запазването на съотношението между парламентарно представените партии и коалиции се отнася за целия състав на ЦИК. Различието, което законодателят е установил в чл. 46, ал. 4 от ИК между членовете на ЦИК, е само в начина, по който те придобиват качеството на член на Комисията. Независимо от това дали членовете се избират от парламента или се назначават от президента, то във всеки случай трябва да се запази съотношението помежду им, както при политическо представителство на партиите и коалициите в Народното събрание.
Кодексът предвижда в състава на ЦИК да има по един член от партии и коалиции, които не са представени в българския парламент, но имат членове в Европейския парламент. Към момента на формиране на ЦИК това са една партия и една коалиция от партии, общо двама. Между останалите 17 членове се създава съотношение, което съответства на съотношението между партиите и коалициите в Народното събрание. При назначаването на членовете на Централната избирателна комисия държавния глава се съобрази с този принцип и запази съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, както предвижда ал. 8 на чл. 46 от Изборния кодекс. В цитираната алинея препратката към ал. 7 се отнася само за начина на формиране на ръководството. Липсва текст, който да предвижда, че съотношението между парламентарно представените партии и коалиции се отнася само за членове извън ръководството.
Според държавния глава, единственото възможно тълкуване на кодекса е това, което той е направил, и то е в съответствие със Закона за нормативните актове. Законът предвижда в случай, че разпоредбите са неясни, те да се тълкуват в смисъла, който най-много отговаря на други разпоредби на тълкувания акт, на целта му и на основните начала на правото на Република България. Едва ли има съмнение, че целта при формиране на всички предвидени в кодекса колективни органи, е пропорционалното представителство, отразяващо волята на българските избиратели.
Методиката за изчисляване на разпределението на членовете на ЦИК между парламентарно представените партии и коалиции можете да намерите на www.president.bg.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.