Плевнелиев дава на КС закона за морските пространства

Президентът Росен Плевнелиев дава на Конституционния съв (КС)  новите разпоредби на  Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, които предвиждат учредяване право на строеж без търг и конкурс, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

С чл. 112к се разрешава строителство на ново пристанище за обществен транспорт с регионално значение, рибарско пристанище, яхтено пристанище, пристанища със специално предназначение, специализирани обекти за обслужване на риболовни дейности, както и за специализирани пристанищни обекти – пристани за кораби за сезонен превоз на пътници, пристани за добиващи кораби,  за специални кораби по смисъла на Кодекса на търговското корабоплаване, предназначени за спомагателни дейности и за зимовници.  Разпоредбите на закона предвиждат правото на строеж да се учредява без търг или конкурс в полза на физически или юридически лица, които са регистрирани като търговци и имат инвестиционна инициатива за строителство. Законът не предвижда определен срок, за който ще се учредява правото на строеж. Правото на строеж за посочените пристанища може да бъде безсрочно.

Мотивът на президента да сезира Конституционния съд е, че особеното право на ползване на обекти, които са изключителна държавна собственост, се предоставя чрез концесия при условия и по ред, определени със съответния закон, както изисква чл. 18, ал. 5 от Конституцията. Вътрешните морски води, съгласно чл. 14 от Закона за водите, са изключителна държавна собственост. Поради значимостта си, те са посочени в чл. 18, ал. 1 от Конституцията. Всеобщата полза на тези обектите е до такава степен очевидна, че конституционният законодател е счел за необходимо да я защити в основния закон. Конституционно предписаната висока степен на правна закрила не може да бъде обезпечена при допуснатото обременяване на тези обекти с право на строеж. Според държавния глава в условията на икономическа криза, трябва да се търсят мерки за развитие на икономиката, но това не трябва да става за сметка на други конституционни ценности и принципи. Когато държавата упражнява своите правомощия върху обекти, които са изключителна държавна собственост, тя трябва да има водеща роля, за да осигури “публичноправна  значимост и всеобща полезност“ на тези обекти.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.