Петьо Славов: КЗК остави тежко наследство

Г-н Славов, като бивш зам. шеф на КЗК как оценявате предложенията за нов състав на антимонополния регулатор?
В момента са предложени 11 човека, а КЗК се състои от 7 члена. Силно се надявам, че парламента ще заложи на онези сред тях, които са показали до момента, че притежават експертиза в сферата на конкурентното право и/или на обществените поръчки. По отношение на председателят е важно да притежава и опит като администратор. Честно казано очаквах повече предложения за новия състав, така да се каже очаквах повече конкуренция при избора на новия състава на Комисията за защита на конкуренцията, но уви, очакванията ми не се оправдаха. Досегашната практика при избиране на членове на КЗК винаги е била задкулисна и се изразяваше в договорки между парламентарните групи за определени квоти. В тази връзка искам дебело да подчертая, че никога в ЗЗК не са съществували квоти при избирането на нейния състав, но винаги народните представители са процедирали именно по този порочен начин! От дълги години изискванията към членовете на Комисията са едни и същи – да са български граждани с висше юридическо или икономическо образование със стаж по специалността не по-малко от 5 години, с високи професионални и нравствени качества, които не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер. Аз лично бих искал да видя не само автобиографиите, но и препоръки и характеристики на кандидатите от предишните им дейности, защото законът изисква за членове да се предлагат хора с професионални биографии.

Цялостната промяна на състава на КЗК ще повлияе ли на работата на регулатора?
Със сигурност промяна ще има, но тепърва предстои да видим каква ще е тя. Сред предложените кандидати има и бивши, и настоящи експерти от Комисията, така че вероятно ще има известна приемственост. При всички положения обаче е необходимо освежаване на досегашния състав, който доста се амортизира през годините. Практиката показва, че при смяна на състава винаги в началото има известен период на активизиране в нейната дейност, който постепено затихва. Точно затова смятам за удачна законодателната промяна, инициирана от народните представители Мартин Димитров и Петър Славов, според която членовете на КЗК имат право само на един мандат. Те могат да останат в Комисията след това само като експерти.
Какво наследство оставя старият състав на новия? Кои са най-важните дела, които ще трябва да решава новият орган?
Наследството е противоречиво. От една страна като администрация Комисията работи доста добре в сравнение с други държавни органи. Преписките като цяло се образуват и обработват в разумни срокове. Интернет страницата също е на много добро ниво. Проблемите на Комисията са основно в правоприлагането и то основно в това на ЗЗК, а в по-малка степен на ЗОП. По отношение на ЗОП има и обективни обяснения, свързани с честата промяна на закона, които в крайна сметка доведоха и до приемането на нов ЗОП, в сила от 15 април тази година. Очевидно е обаче, че обществените очаквания не бяха оправдани по отношение на борбата с монополите и картелите. Струва ми се, че Комисията изхаби излишен ресурс в разследване на случаи на нелоялна конкренция, образувани по инициатива на самия орган, вместо в проучване на потенциални злоупотреби на предприятия с господстващо положение и картели. Например мобилните оператори са разследвани десетки пъти за нелоялна конкуренция, но не ми е известно да са проверявани за картел или злоупотреба с господстващо положение на пазара. А именно това са нарушенията, които изкривяват пазара като цяло и нанасят най-тежки вреди върху конкуренцията и интересите на потребителите. Докато при нелоялната конкуренция най-често се засягат интересите на един или друг конкурент, т.е. при картелите и злоупотребите обществения интерес се засяга най-силно и затова те трябваше да бъдат приоритет пред състава на КЗК. Надявам се новия състав на Комисията да акцентира в своята дейност основно върху тези проблеми.
Безспорно горещия картоф, който стария състав ще остави на новия е преписката с т.нар. картел за горивата. В тази връзка искрено съчувствам на новата КЗК по няколко причини: първо, защото се създаде силна обществена нагласа, че има картел, но обществените настроения не са доказателство по смисъла на закона, а и честно казано широката публика дори не знае какво точно означава това понятие. Действително пазарът на горива у нас дава ясни индикации за проблеми, но това съвсем не означава, че тези проблеми се дължат на картел между големите търговци на дребно (веригите бензиностанции). Възможно е да става въпрос за злоупотреба с господстващо положение на пазара на производство, внос или търговия на едро. Възможно е изкривяването на пазара да се дължи на недопустима държавна помощ в полза на определени предприятия, включително и чрез бездействия при упражняане на определени правомощия от страна на компетентните органи. Възможни са и други обяснения, но така или иначе в обществото бяха създадени по един некоректен начин нагласите, че става въпрос точно за картел. Така че пред новия състав на КЗК предстои да реши тежка задача, както и да отговори на високи обществени очаквания.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.