Пет държави разработват виртуална среда в полза на потребителите

Партньорска среща по проект “V-Alert” в Белград

На 2-ри и 3-ти октомври 2014г. в гр.Белград, Сърбия се състоя среща на партньорите по проект “V-Alert”, финансиран по Програма за учене през целия живот. По проекта си партнират 5 организации от Гърция, Кипър, Хърватия, Сърбия и България. БТПП е водеща организация на работен пакет 5, свързан с разработване на наръчник за управление на качеството, гарантиращ безпроблемното и успешно изпълнение на планираните дейности, съобщиха от пресцентъра на българската Палата.

По време на срещата БТПП представи резултатите от проведени фокус групи, целящи да проучат нуждите на участниците от разработване на 3D виртуална учебна среда, която да симулира сценарии на възможни заплахи за сигурността на потребителя при ползване на онлайн информация. На базата на тези резултати проектът предвижда разработването на виртуална учебна среда, насочена към различни целеви групи като ученици и учители, студенти в областта на ИКТ, преподаватели, служители на фирми, администрация. Основният подход, който ще се използва при създаване на средата, е “учене чрез правене” (“learning by doing”) като по този начин участниците в обучението ще повишат познанията си умения за преодоляване на различни рискове и заплахи при работа в интернет.

Виртуалната среда ще бъде готова до есента на 2015 г. и БТПП ще организира демонстрационни сесии по тестването й от представители на българския бизнес. Подробности за предстоящите сесии ще бъдат публикувани на страницата на Палтата и в Инфобизнес. Подробности за проекта може да намерите на: http://v-alert.eu/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.