Пестициди отровили почвата на с. Бисер при наводнението, кметът не знае

Доброволци алармираха за потенциално замърсяване на почвите в Бисер. Стар склад за пестициди бил залят от наводнението на 6 февруари 2012 година. Кметът Златка Вълкова обаче твърди, че такъв склад с опасни отпадъци в селото няма.
„В момента няма на територията на село Бисер такъв склад, имало е преди сигурно 30 години в землището на бившето ТКЗС”, каза Златка Вълкова пред екип на bTv.
И хора от Бисер си спомниха, че помещение за съхранение на пестициди е имало преди десетилетия. Било в тогавашното ТКЗС, а в него се пазел силно отровният и отдавна забранен пестицид ДДТ. Около мястото, където преди е имало склад, се усеща силна миризма.
Директорът на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) Галина Симеонова коментира, че подобна „ненормална ситуация” има в доста райони на страната, а отговорността е на местно ниво.
Специалистът Георги Тупарев заяви, че е „много притеснително” стар склад за съхранение на пестициди да бъде заливан в центъра на обработваеми площи.
„Просто не знаем каква е възможността веднъж такъв препарат, попаднал в почвата, като излезе в природата, къде той ще се натрупа, ще се пречисти ли природно и колко бързо ще попадне в хранителната мрежа. Това е една голяма бомба за населението”, коментира Тупарев.
След като доброволците вдигат шум около проблема в Бисер, властта казва на хората, че след изследвания почвата и водите са чисти, без обаче да обявяват резултатите.
„Ние бяхме там (в Бисер – бел. ред.), хранихме се с тях, пиехме от тяхната вода. Изследванията бяха направени коректно, не се откри нищо. Ние не сме ги изнесли на мегдана тези резултати. Резултатите бяха докладвани до нас, до областният управител”, заяви пред bTV тогавашният земеделски министър Мирослав Найденов. Той каза още, че след бедствието е направена дезинфекция заради умрелите животни.
Контролът на складовете за опасни отпадъци е в ръцете на Агенцията за безопасност на храните към земеделското министерство. При наводнението проблем със складовете нямало.
В „Тази сутрин” земеделският министър Димитър Греков заяви, че ще нареди изследване на почвите в Бисер за наличие на пестициди. Във водите на селото „категорично” такива нямало.
На снимката: При наводнението през 2012 г. цялото село се оказа под водата

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.