ПЕС призовава за приемането на България и Румъния в Шенген

Европейските социалисти призовават разумът и фактите да надделеят над емоциите при предстоящото премахване на ограниченията за български и румънски работници и присъединяването на  България и Румъния към Шенгенската зона. Това се случва на фона на нарастващи емоционални дебати по въпросите на миграцията в рамките на ЕП и достъпа до социална сигурност, се посочва в съобщение, разпространено от пресофиса на българския евродепутат Илияна Йотова. Цитира се председателят на Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент Ханес Свобода, който казва: "Десните популисти настояват за дебат в няколко държави, който е частично или изцяло базиран на измислени факти и цифри. Опитът за всяване на страх и тревожност в навечерието на изборите за Европейски парламент е евтин начин за печелене на вота и не отговаря на демократичните принципи”.

Ханес Свобода изтъква, че в действителност свободното движение в Европа до голяма степен е допринесло за увеличаване на просперитета и икономическа стабилност, а в много страни секторът на услугите например –  публични и частни – зависи от хората, които са напуснали своите държави и сега работят за благоденствието на техните нови страни. По думите на Свобода, що се отнася до така нареченото  "мигриране заради бедност" – трябва да се борим с бедността, а не с миграцията – това включва необходимостта за по-голяма решителност от страна на правителствата на страните с най-високи нива на бедност .

"Протичащият грозен дебат е насочен специално към румънски и български работници – преди 1 януари 2014 г., когато е крайният срок за отпадане на ограниченията за работа и докато все още членството в Шенген е стои под въпрос. Искрено се надявам, че този дебат няма да заслепи Съвета по правосъдие и вътрешни работи. Министрите на вътрешните работи в ЕС трябва да погледнат действителните критерии за присъединяване към Шенген и ще открият, че както Румъния, така и България изцяло отговарят на изискванията. Това са фактите, върху които, трябва да се  основават решенията, а не  върху популистки нелепости", изтъква Ханес Свобода.

„Въпросът за присъединяването на Румъния и България към Шенгенското пространство ще бъде в дневния ред на предстоящата среща на Съвета за правосъдие и вътрешни работи на 5 декември. Имам опасения, че темата отново ще отпадне за разглеждане като критериите и мотивите за това ще бъдат политически”, коментира Илияна Йотова, член на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Според нея такова решение ще даде възможност на крайните популистки партии в Европа да се възползват от него в предизборната компания като засилват антиевропейските  настроения в хората.

Отговорът на социалистите трябва да бъде категоричен – критериите за членство в Шенген са еднакви за всички. България и Румъния ги спазват, дори може би по-добре от някои страни, отдавна влезли в пространството без граници, изтъква Илияна Йотова. Тя е категорична, че този процес не може да зависи от вътрешнополитически проблеми на някои държави членки и не може да бъде обект на политически решения.

Надявам се, че чрез подготвяната реформа в управлението на Шенген, всички тези проблеми да бъдат регулирани и двойните стандарти, прилагани спрямо България и Румъния, да отпаднат, казва българската евродепутатка.

Темата за двойните стандарти спрямо България и Румъния по отношение на членството им в Шенген се коментира и от Йоан Енчиу, член на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на ЕП.

"Недопустимо е, как правилото за единодушие се изкривява от някои държави членки, с цел да се блокира присъединяването на Румъния и България, на базата на съображения и критерии, които не са в съответствие с достиженията на правото на Шенген. Процедурата за присъединяване трябва да се реформира и демократизира. Наскоро установеното европейско Шенгенско управление призовава за уреждане на положението на двете страни, както и за преразглеждане на процедурите за присъединяване на нови държави-членки към Шенгенското пространство", посочва Йоан Енчиу.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.