Пеевски: Прокуратурата в Австрия прекрати производството срещу мен

На 14 юли 2014 г. Прокуратурата във Виена, Република Австрия, прекрати предварителното производство срещу мен, образувано по сигнал на Цветан Василев, подаден до Федералната криминална служба на град Виена, съдържащ твърдения за заплаха за убийство чрез изпратено до Василев мобилно съобщение (SMS). Това се казва в писмо, изпратено до Агенция „Фокус” от Делян Пеевски, ДПС. „Прокуратурата е приела, че съдържанието на SMS съобщението не представлява „заплаха“ и в този смисъл не може да обоснове наказателен състав съгласно австрийския наказателен закон, поради което не е налице фактическа причина за по – нататъшно преследване. „На 07.07.2014г. Софийска градска прокуратура отказа да образува наказателно производство и прекрати прокурорската преписка, образувана по сигнал на Цветан Радоев Василев, адресиран до Главния прокурор на Република България, с твърдения за отправяни към Василев заплахи за живота, за което същият бил сезирал и Федералната криминална служба на град Виена. По преписката Прокуратурата е снела както моите, така и обяснения на всички посочени в сигнала лица (освен на Цветан Василев, който не се е явил за снемане на обяснения), както и е установила, че от използваните от мен мобилни телефони не е изпращан какъвто и да е SMS до Василев. Упоменатата заплаха е изпратена от мобилен номер, регистриран на лице от ромски произход, като от същия номер е изпратен SMS и до използван от мен и известен на много хора мобилен телефон, след което мобилният номер е бил деактивиран. След изясняване на фактическата обстановка Прокуратурата е приeла, че не се съдържат данни за осъществен състав на престъпление от общ характер, а още по – малко данни, които да ме свързват с това деяние”, се казва още в писмото на Делян Пеевски.
„Считам, че с тези актове, както Австрийската, така и Българската Прокуратура, категорично показаха липсата на каквото и да е основание в твърдението на Цветан Василев, че съм заплашвал същото лице. Нещо повече, считам, че сигналът на Василев бе изцяло изфабрикуван с единствената цел да се манипулира общественото мнение и да се отклони вниманието от основния проблем, а именно – източването на Корпоративна банка в огромни размери през свързани с Василев търговски дружества. Явно е също, че с тази груба манипулация авторите на същата – Василев и неговите помагачи, направиха опит да ме дискредитират, приписвайки ми действия, каквито аз не само не съм извършил, но и не бих могъл да извърша, тъй като същите са чужди на моите разбирания и морал. „Истината обаче бе установена, като предвид постановените актове на компетентните органи в Република Австрия и в Република България, считам темата с изфабрикувания сигнал на Цветан Василев, както и последвалата същия сигнал неоснователна обществена и медийна полемика, за окончателно приключени”, се посочва в писмото на Делян Пеевски.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.